”FN:s råd om nappanvändning är alltför kategoriska”

Publicerad:
Debattreplik av Lars-Erik Holm, generaldirektör, och Annika Öquist, enhetschef, i Dagens Nyheter den 15 oktober 2014.

I arbetet med att främja amning har Socialstyrelsen gjort en översättning och anpassning av WHO:s tio råd. Om amningen fungerar bra har Socialstyrelsen valt att inte avråda från att ge napp till spädbarn. Detta eftersom forskning visar att napp minskar risken för plötslig spädbarnsdöd, skriver generaldirektör Lars-Erik Holm och enhetschef Annika Öquist på Socialstyrelsen.

I arbetet med att främja amning har Socialstyrelsen gjort en översättning och anpassning av WHO:s tio råd. Om amningen fungerar bra har Socialstyrelsen valt att inte avråda från att ge napp till spädbarn. Detta eftersom forskning visar att napp minskar risken för plötslig spädbarnsdöd, skriver generaldirektör Lars-Erik Holm och enhetschef Annika Öquist på Socialstyrelsen.

I syfte att stödja amning ger Socialstyrelsen ut amningsfrämjande råd. I översättningen av WHO:s råd har Socialstyrelsen funnit att råden är alltför kategoriska eftersom man helt avråder från nappanvändning.

Forskningsresultat visar att nappanvändning när barnet ska sova kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd, vilket drabbar ungefär 1 av 5.000 barn. De flesta barn som avlider i plötslig spädbarnsdöd är 1–5 månader gamla, men även äldre och yngre barn kan drabbas. I de nya råden säger Socialstyrelsen därför att napp kan ges till spädbarn men bör undvikas de första veckorna om amningen inte kommit i gång.

Socialstyrelsens amningsfrämjande råd riktar sig i första hand till professionen. Sverige har en mycket kompetent yrkeskår som arbetar med förlossning samt råd och stöd till föräldrar med små barn. Barnmorskor, barnsjuksköterskor och annan personal på BB och BVC har en viktig roll i att anpassa råd och stöd utifrån varje enskild förälder och barns olika förutsättningar och behov.

I arbetet med att ta fram de amningsfrämjande råden har Socialstyrelsen haft stöd från företrädare för Svenska barnmorskeförbundet och Nationella amningskommittén samt Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket och Socialstyrelsens vetenskapliga råd, professor inom pediatrik.

I dagsläget är det inte aktuellt att ändra de nya råden. Däremot ser Socialstyrelsen att de amningsfrämjande punkterna i sin korta form kan behöva utvecklas för att bli ett bättre stöd för professionen. Under nästa år kommer myndigheten att ta fram ytterligare en vägledning om amning och spädbarnsnutrition i syfte att ge mer stöd och vägledning till professionen i dessa frågor.

Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen

Annika Öquist, enhetschef på avdelningen för kunskapsstöd, Socialstyrelsen