Läkemedelskansliet

Socialstyrelsen har fått ett utökat regeringsuppdrag kring de läkemedel som kan användas i vården av patienter som insjuknat i covid-19. Vi ska vid behov ta initiativ till att på nationell nivå säkra tillgången till sådana läkemedel som kan användas i vården av patienter som insjuknat i covid-19.

Arbetet med läkemedelsfrågor som kopplade till covid-19 ställer krav på en snabb, flexibel och uthållig organisation. För att möta kraven skapades under våren 2020 ett läkemedelskansli på Socialstyrelsen. Kansliet är bemannat med kompetenser dels från Socialstyrelsen och dels från andra myndigheter inom läkemedelsområdet.

Aktuella händelser.
  • Socialstyrelsen har anmodat om och beviljats tre beredskapslicenser på läkemedel som används i vården av covid-19.
  • Läkemedelskansliet har slutit avtal med tre leverantörer om inköp av läkemedel som används i vården av covid-19.
  • Läkemedelskansliet har säkrat tillgång till läkemedlen remdesivir, bamlanivimab+etesevimab samt casirivimab/imdevimab.

Om uppdraget

Läkemedelskansliets uppdrag är begränsat till sådana läkemedel som kan användas i vården av patienter som insjuknat i covid-19. Kansliets huvuduppgifter är att:

  • samordna arbetet med aktuella regeringsuppdrag och andra läkemedelsfrågor med anledning av covid-19
  • ansvara för dialog och samverkan med berörda myndigheter och andra offentliga och privata aktörer
  • omvärldsbevaka och internt ge en lägesbild av försörjningskedjan för läkemedel som används i vården av covid-19
  • säkra tillgång till läkemedel som används i vården av covid-19 patienter genom avrop på EU ramavtal eller genom att upprätta bilaterala avtal med relevanta aktörer.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Läkemedelskansliet
Senast uppdaterad:
Publicerad: