Nämnden för funktionshindersfrågor

Funktionshindersnämndens uppgift är att vara ett rådgivande organ till Socialstyrelsen. Nämnden behandlar övergripande och principiella frågor av betydelse för personer med funktionsnedsättning och deras närstående. I nämnden ingår representanter för funktionshindersrörelsen.

Det här gör Funktionshindersnämnden

Funktionshindersnämnden

 • bevakar hur Socialstyrelsen prioriterar frågor på funktionshindersområdet i relation till andra verksamheter
 • diskuterar vilken insyn och möjlighet till inflytande funktionshinderorganisationerna generellt sett har i Socialstyrelsens verksamhet
 • bevakar hur Socialstyrelsen utövar sitt ansvar att som sektorsmyndighet vara stödjande och pådrivande för att genomföra de funktionshinderspolitiska målen i socialtjänsten och hälso- och sjukvården
 • ger Socialstyrelsen vägledning för beslut i funktionshindersfrågor.

Funktionshindersnämndens sammansättning

Sammansättningen gäller från den 1 juli 2018 till den 30 juni 2021.

Ordförande

Erik Höglund, avdelningschef på avdelningen för regler och behörighet, Socialstyrelsen

Sekreterare

Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen

Ledamöter

 • Annika Östling, Synskadades Riksförbund
 • Kristian Cornell, DHR
 • Therese Rudolfsson, Forum kvinnor och funktionshinder
 • Eva Hertil, Funktionsrätt Sverige/Förbundet blödarsjuka i Sverige
 • Eva Borgström, Funktionsrätt Sverige/Riksförbundet FUB
 • Ann Ander, Funktionsrätt Sverige/Afasiförbundet
 • Hasse Sandberg, Funktionsrätt Sverige/STROKE-riksförbundet
 • Jimmie Trevett, Funktionsrätt Sverige/RSMH
 • Jonas Binnmyr, Funktionsrätt Sverige/Astma- och Allergiförbundet
 • Ewa Wiklund Jonsson, Funktionsrätt Sverige/Riksförbundet Sällsynta diagnoser
 • Tina Pajunen, Funktionsrätt Sverige/Njurförbundet
 • Annica Nilsson, Funktionsrätt Sverige/Riksförbundet Attention
 • Ulla Adolfsson, Funktionsrätt Sverige/Autism- och Aspergerförbundet
 • Jan-Olof Forsén, Funktionsrätt Sverige, styrelsen
 • Sofia Karlsson, Funktionsrätt Sverige, kansliet
 • Anett Karlsson, Anhörigas Riksförbund
 • Kerstin Kjellin, Neuroförbundet
 • Ida Hagström, Hörselskadades Riksförbund

Ersättare

 • Cecilia Ekstrand, Synskadades Riksförbund
 • Eugenia Rudenberg, DHR
 • Vivianne Emanuelsson, Forum – kvinnor och funktionshinder
 • Johan Gunnarsson, Neuroförbundet
Senast uppdaterad:
Publicerad: