E-hälsorådet

Socialstyrelsens råd för e-hälsa och gemensam informationsstruktur, E-hälsorådet, har till uppgift att ge vägledning om den gemensamma informationsstrukturen.

Det här gör E-hälsorådet

E-hälsorådet

 • verkar för nationell samsyn
 • ger råd och vägledning för Socialstyrelsen i e-hälsofrågor.

Deltagande organisationer och roller i rådet

Verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som bidrar till att stödja och utveckla användares verksamhet:

 • Sveriges kommuner och landsting (SKL) – arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner
 • representant från kommun – kunskap om förutsättningarna för den praktiska användningen av gemensam informationsstruktur
 • representant från region – kunskap om förutsättningar för den praktiska användningen av gemensam informationsstruktur.
 • Vårdföretagarna – företräder som en arbetsgivar- och branschorganisation sina medlemmar
 • Famna – företräder sina medlemmar som en branschorganisation för idéburen vård och omsorg

Utbildning

 • Uppsala universitet – att utbildningsväsendet på sikt ska börja undervisa kring gemensam informationsstruktur

Yrkesgrupper

 • Svenska läkaresällskapet – professionell sammanslutning med syfte att främja medicinsk forskning, utbildning, etik och kvalitet, för utveckling inom hälso- och sjukvården
 • Svensk sjuksköterskeförening – arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling. Arbetar med att utveckla sjuksköterskors utbildning och fortbildning och för utvecklingen av omvårdnadsvetenskapen, omvårdnaden och dess professionella ledning
 • Akademikerförbundet SSR – organiserar socionomer och andra akademiker inom socialtjänst, både privat och offentligt anställda är en part som bland annat har kunskap om dokumentation inom socialtjänsten

Myndigheter

 • E-hälsomyndigheten – den aktör inom strategin som har det nationella samordningsansvaret för strategin inom e-hälsa
 • Läkemedelsverket – läkemedel är generellt en stor fråga för patient-säkerhet och gemensam informationsstruktur kan vara ett verktyg att stärka det ytterligare
 • Inspektionen för vård och omsorg – den myndighet som utövar tillsyn och uppmärksammar brister i dokumentationen.

Ledamöter i e-hälsorådet

Socialstyrelsen

 • Mona Heurgren – ordförande
 • Jenny Rehnman – vice ordförande
 • Lotti Barlow – samordnare
 • Anna Aldehag – enhetschef
 • Lars Söderdahl – enhetschef

Akademikerförbundet SSR 

 • Josefine Johansson – ledamot

E-hälsomyndigheten

 • Erika Ericsson – ledamot

Famna

 • Jona Stössel – ledamot

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

 • Tove Gemzell – ledamot

Läkemedelsverket

 • Johan Aulin – ledamot
 • Karin Gårdmark Östh – ersättare

Svensk sjuksköterskeförening

 • Johanna Ulfvarson – ledamot
 • Catrin Björvell – ersättare

Svenska läkaresällskapet

 • Mattias Agestam – ledamot
 • Göran Petersson – ersättare

Sveriges kommuner och landsting

 • Helena Palm – ledamot hälso- och sjukvård
 • * Landsting Britt Marie Horttana Region Örebro – ledamot
 • * Kommun Marie Johansson Karlstad kommun – ledamot

Uppsala universitet

 • Gunilla Myreteg – ledamot
 • Åsa Cajander – ersättare

Vårdföretagarna

 • Rikard Johansson– ledamot
Senast uppdaterad: