E-legitimation

Socialstyrelsen använder bank-id eller annan e-legitimation för identifiering i samband med vissa självbetjäningstjänster. Här hittar du information om hur du använder e-legitimation.

Ett bank-id, mobilt bank-id eller annan e-legitimation är en elektronisk motsvarighet till en vanlig legitimation, till exempel ett id-kort. För att du ska kunna logga in måste du ha en e-legitimation. E-legitimationen använder du för att identifiera dig och för att skriva under elektroniskt. Den elektroniska underskriften har samma juridiska innebörd som en underskrift gjord på vanligt sätt.

Bank-id eller e-legitimation ges ut av en så kallad betrodd tredjepart, en utfärdare. Det kan till exempel vara en bank.

För att få ett bank-id eller annan e-legitimation måste du ha ett svenskt personnummer. Om du redan är Internetbankkund kan du ladda ner e-legitimationen till den enhet du ska använda.

Om du inte är internetbankkund

Nordea och Telia erbjuder e-legitimation till kunder som inte är Internetbankkunder. Läs mer på Nordeas respektive Telias webbplatser.

Om du får problem

Om du får problem med din e-legitimation när du använder Socialstyrelsens självbetjäningstjänster bör du som första åtgärd testa om den alls fungerar. Det kan du göra hos den bank som har utfärdat din e-legitimation.

Kontakt

Webbansvarig
Senast uppdaterad:
Publicerad: