Vårt uppdrag med covid-19

Socialstyrelsen stödjer och samordnar regionernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och samverkar därför med landets 21 regioner och deras beredskapsorganisationer.

Vi samverkar också med berörda myndigheter och Sveriges kommuner och regioner (SKR), för att stödja kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vårt arbete omfattar både situationen här och nu och situationer som kan uppstå i en fortsatt händelseutveckling.

Samlad information för vård och omsorg samt Socialstyrelsens roll i arbetet mot viruset

Senast uppdaterad:
Publicerad: