Tjänsteman i beredskap

Hälso- och sjukvården och myndigheter kan vid en allvarlig händelse kontakta Socialstyrelsen via myndighetens tjänsteman i beredskap, TiB.

Socialstyrelsen är en av flera myndigheter som har en tjänsteman i beredskap,TiB, med uppgift att initiera och samordna det inledande krisledningsarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga händelser.

Socialstyrelsens TiB är tillgänglig dygnet runt för aktörer i det svenska krisberedskapssystemet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: