Vårt erbjudande till dig

Socialstyrelsen är en arbetsplats som består av kunniga och engagerade kollegor. Här kommer du att ha ett samhällsviktigt arbete där du har möjlighet att påverka och göra skillnad.

Oavsett vad du arbetar med bidrar du till vårt uppdrag, att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor. Vi månar om att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt med ett ledarskap och medarbetarskap som både är engagerat och hållbart över tid.

Meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter

Genom ditt arbete utvecklar och förvaltar du ett samhälle där du påverkar människors vardag och framtid. Som medarbetare ges du ofta ett stort eget ansvar och får arbeta med frågor som ställer krav på ständig kompetensutveckling och innovation.

Möjlighet att påverka ditt arbete och din arbetsplats

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet och vår arbetsplats. Som medarbetare är din röst viktig. Därför har vi flera forum för att skapa dialog och delaktighet inom myndigheten.

God arbetsmiljö och inkluderande organisationskultur

Du är en del av en kultur som bygger på öppenhet och transparens, där ledarskapet styrs av värderingar och mål och där du är delaktig i arbetsplatsens utveckling. Vi arbetar målmedvetet och systematiskt med att skapa ett engagerat och hållbart ledar- och medarbetarskap och ett inkluderande förhållningssätt.

Kompetenta och engagerade kollegor

Hos oss är du omgiven av engagerade kollegor och arbetar i en verksamhet som bygger på din och dina kollegors kompetens, era olika erfarenheter och era individuella och gemensamma resultat.

Individanpassade villkor

Med en effektiv verksamhet och goda resultat som utgångspunkt, har du möjlighet att planera och påverka ditt arbetsliv utifrån din livssituation. Här kan du läsa mer om våra förmånliga arbetsvillkor. 

Kontakt

Personalenheten
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: