Så ansöker du

Vi erbjuder många intressanta jobb. Har du hittat något som passar dig? Välkommen med din ansökan.

Skicka in din ansökan

För att söka ett ledigt jobb hos oss, klicka på knappen Ansök som finns längst ner i alla våra jobbannonser. Du ska bifoga ditt CV och ett personligt brev.

Du kan lämna in din ansökan ända fram till klockan 24.00 sista ansökningsdagen. Därefter stängs annonsen och försvinner från listan med lediga jobb.

När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl på att vi mottagit den.

Alla ansökningar är offentliga handlingar och kan begäras ut med hänvisning till offentlighetsprincipen. Vi kan inte behandla ansökningar konfidentiellt med hänvisning till samma princip.

Urval och intervjuer

Vi granskar samtliga inskickade ansökningar efter sista ansökningsdagen. Vi gör sedan ett urval utifrån de krav och meriter vi efterfrågat i platsannonsen.

Om du tillhör dem som bäst uppfyller kraven kontaktar vi dig för en första intervju. Efter det följer eventuellt ytterligare en intervju. Sista steget i rekryteringsprocessen är alltid referenstagning. Vi vill då ha två aktuella referenser, i första hand från chefer.

Återkoppling

När tjänsten är tillsatt hör vi av oss till alla som sökt. Om du varit här på intervju kontaktar vi dig personligen, annars meddelar vi dig via mejl. En rekrytering tar normalt mellan en till tre månader.

Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet

Socialstyrelsen rekryterar medarbetare oberoende av etnisk eller religiös tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsvariationer, sexuell läggning och ålder.

Kontakt

Personalenheten 075-247 30 00 eller den personalspecialist som namnges i aktuell platsannons.

Fackliga företrädare

ST
SACO
Vårdförbundet

Hur man överklagar

Om du vill överklaga ett beslut om tillsättning av en tjänst, måste du göra det inom tre veckor från det datum då beslutet offentliggjordes av Socialstyrelsen.

Om du har sökt en tjänst och vill överklaga beslutet om tillsättning ska du skriva till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm.

Tala om i brevet vilket beslut om tillsättning du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Kontakt

Personalenheten
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: