Arbetsvillkor

Att arbeta på Socialstyrelsen är bidra till alla medborgares rätt till en god hälsa, vård och omsorg. Och det finns fler fördelar med att arbeta här.

Utöver ersättningar som är reglerade i lag har du som anställd ett antal förmåner som är ett resultat av centrala statliga kollektivavtal eller är specifika för Socialstyrelsen.

Frisk- och hälsovård

Socialstyrelsen stimulerar medarbetare till en frisk och sund livsstil. Hos oss får du ett årligt friskvårdsbidrag och möjlighet till en timmes friskvård i veckan på arbetstid. Vi erbjuder företagshälsovård och har också en massör som kommer varje vecka.

Många semesterdagar

Som statligt anställd har du förmånliga semestervillkor. Till och med det år du fyller 29 har du rätt till 28 semesterdagar. Från 30 till 39 års ålder har du rätt till 31 semesterdagar. Och från det år du fyller 40 har du rätt till 35 semesterdagar.

Arbetsfria dagar

Utöver alla röda dagar i almanackan har vi ytterligare arbetsfria dagar per år (klämdagar), då så gott som alla på Socialstyrelsen är lediga.

Flexibel arbetstid

Vi har en arbetstid på 40 timmar och 20 minuter per vecka. Inom ramen för vårt flextidsavtal har du möjlighet att själv bestämma när du vill börja och sluta din arbetsdag, om inte annat avtalats med din chef.

Bra villkor för föräldrar

När du är föräldraledig ger Socialstyrelsen dig ett föräldrapenningtillägg under 360 dagar per barn. Du kan också förkorta din arbetstid fram tills det att barnet fyllt tolv år.

Individuell lönesättning

Socialstyrelsen tillämpar individuell lönesättning. Det betyder att du har möjlighet att påverka din lön, inte bara genom att ta dig an svårare och mer ansvarsfulla arbetsuppgifter, utan också genom hur du utför dina arbetsuppgifter.

Ersättning vid sjukdom

Socialstyrelsen betalar delar av det du förlorar i lön när du är sjuk. Du får även ersättning för vissa delar av kostnaderna för bland annat läkarbesök, sjukgymnast och sjukhusvistelse. Vi ersätter också hela beloppet för receptbelagd medicin inom högkostnadsskyddet.

Fördelaktigt pensionsavtal

Som anställd omfattas du av ett statligt pensionsavtal med tjänste-, efterlevande- och sjukpension.

Försäkringar

Du har en arbetsskadeförsäkring som ger ersättning vid arbetsskada och en tjänstegrupplivför-säkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.

Löneväxling

Hos oss finns möjlighet att växla lön mot fler eller färre semesterdagar. Det går också att växla lön eller semesterdagar mot pension.

Kontakt

Personalenheten
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: