Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

#upptäckvåldet: En nationell samling för att synliggöra våld och sexuella övergrepp – oavsett livssituation

Socialstyrelsen välkomnade till en dag med föreläsningar och diskussioner om att upptäcka våld och om att bemöta personer som blivit utsatta för våld. Under dagen presenterades olika metodstöd för personer som möter våldsutsatta i sitt arbete inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.

Nationell samling för att lyssna på upprop från #metoo

Deltagare från hela landet samlades den 18 december 2018 på Folkets hus i Stockholm för att lyssna till röster från #metoo-upprop och diskutera hur samhällets bemötande av våldsutsatta flickor och kvinnor kan förbättras.

Konferensen #upptäckvåldet riktade sig främst till personal inom socialtjänsten och närliggande verksamheter. Syftet var att sprida information om de metodstöd som finns, och diskutera hur samhällets olika aktörer kan bli bättre på att upptäcka våld och sexuella övergrepp hos utsatta grupper och hur bemötandet av våldsutsatta kan bli bra och jämlikt – oavsett livssituation.

Dokumentation från konferensen #upptäckvåldet

Dokumentationen från konferensen består av en textad film som sammanfattar dagen. Seminarierna ingår inte i dokumentationen. Kontakta Socialstyrelsen för mer information.

Sammanfattande film från konferensen #upptäckvåldet

Om du inte kan se filmen här kan du antingen se filmen direkt på Vimeo eller öppna den här sidan i en annan webbläsare, till exempel Chrome, Firefox, Safari eller Edge. För att se den textade versionen klicka på rutan längst ner i högra hörnet där det står cc och välj "svenska".

Inledning och föreläsning 9.30–11.00

Inledande röster från #metoo-upprop

Inledning av Lena Hallengren, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen 

#metoo: Vad händer nu? Farhågor och förväntningar
Representanter för uppropen:
Mia Modig, Malin Kvitvaer, #slådövörattill
Denise Cresso, #slutvillkorat
Birgitta Johnsson, Lotten Sunna, Erica Lejonroos, #utanskyddsnät

1. Forskning ger stöd åt rösterna från #metoo
Gun Heimer, professor, chef för Nationellt centrum för kvinnofrid

Föreläsningar 11.00–12.00

2. När ”alla” vet – utom socialtjänsten
Margareta Hydén, professor

3. Varför räcker samhällets stöd inte till?
Frida Darj, projektledare från Länsstyrelsen Skåne

Föreläsning och avslutande panel 15.00–16.30

4. Presentation av satsningen #upptäckvåldet
Beatrice Hopstadius, enhetschef Socialstyrelsen
Annika Engström, projektledare Nationellt centrum för kvinnofrid

Avslutande panelutfrågning ledd av moderator Edna Eriksson: Så tar vi tillsammans nästa steg

Medverkande: Katarina Björkgren, Jämställdhetsmyndigheten, Anna Conzen, Länsstyrelsen i Stockholm, Jenny Rehnman, Socialstyrelsen, Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet, Karin Sandell, Nationellt centrum för kvinnofrid, Åsa Furén Thulin, Sveriges Kommuner och Landsting.

Bild från konferensen Upptäck våldet

Deltagare från hela landet samlades på konferensen #upptäckvåldet

Datum och tid

18 december - 18 december 2018

Information

#upptäckvåldet är en nationell satsning under hösten 2018 som syftar till att öka kunskapen, inom socialtjänsten och närliggande yrkesområden, om våld och sexuella övergrepp riktade mot flickor och kvinnor med erfarenhet av missbruk och drogberoende, prostitution och människohandel, med funktionsnedsättning och mot äldre kvinnor. Satsningen genomförs av Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i samverkan.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00