Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Samverkan för ensamkommande barn och unga

Socialstyrelsen och Skolverket bjöd in till konferensen Samverkan för ensamkommande barn och unga. Dagen arrangerades tillsammans med Ensamkommandes förbund på Folkets hus i Stockholm.

Tema

Hur kan verksamheter samverka för att ensamkommande barn och unga ska få det stöd och de insatser som de behöver?

Målgrupper

Personal som möter ensamkommande i skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, på ungdomsmottagningar och på boenden. Beslutsfattare i kommun, landsting eller region.

Filmer från konferensen

Utbildningsradion (UR) filmade konferensen. Se filmerna direkt på UR:s webbplats

Se Socialstyrelsens film från konferensen:

Om du inte kan se filmen här kan du antingen se filmen direkt på Vimeo eller öppna den här sidan i en annan webbläsare, till exempel Chrome, Firefox, Safari eller Edge.

Presentationer från konferensen

Ladda ner presentationerna från de olika presentationerna.

Föreläsningar i kongresshallen

Vilka är de ensamkommande barnen som kommer idag? Nuläge och prognos inför 2019

Cecilia Tuvesson, Migrationsverket

Utmaningar och möjligheter vid samverkan kring inkludering av ensamkommande barn och unga

Mehrdad Darvishpour, Mälardalen högskola

Att arbeta brett och stuprörsbefriat för bättre integration

Hanna Nordehammar, Kommunförbundet Skåne

Seminariepass 1

1 A Samverkan för barnets bästa vid återvändande – från asyl till avslag

Elisabeth Lindholm & Marcus Olofsson, Strömsunds kommun

1 B Våga snacka – samverkan för att främja hälsa

Mira Björkegren, Ensamkommandes förbund Malmö

1 C Nyanlända på gymnasiet – vad är det som gäller?

Luisella Galina Hammar, Skolverket

1 D Vikten av omsorg i mötet med ensamkommande unga med psykisk ohälsa

Sabina Gušic & Johan Andersson, Teamet för krigs- och tortyrskadade och Kunskapscentrum migration Region Skåne

1 E Ensamkommande flickors situation

Tina Trygg & Marie-Anne Karlsson, Kunskapscentrum för ensamkommande barn

1 F Barn och unga försvinner! Samverkan mellan aktörer för att förhindra utsatthet, exploatering och människohandel

Amir Hashemi-Nik, Länsstyrelsen i Stockholm samt Maria Stensson & Petra Bergendahl, Socialstyrelsen

Seminariepass 2

2 A Stöd till ensamkommande barn – vad är det som har effekt?

Henry Ascher, Sahlgrenska akademin, Angereds närsjukhus & Pernilla Östlund, SBU

2 B Den nya gymnasielagen – kartläggning av kommunernas beredskap

Petra Rinman, Socialstyrelsen

2 C Traumamedveten omsorg i skolan

Lena Nagle & Elisabeth Lindén, Skolverket samt Anna Öhlund, Rädda Barnen

2 D Samverkan för ensamkommande barn och unga som står utanför samhällets insatser

Karin Henriksson & Emma Wennerström, Barnrättsbyrån; Linn Lindström, Rädda Barnen; Helena Wihlborg, Stockholms Stadsmission; Denise Oskarsson, Ungdomsjouren samt Maria Pernold, Svenska Röda Korset

2 E SIP – ett konkret verktyg för att samordna insatser utifrån ensamkommandes behov

SIP, Viveca Axelsson, Sveriges Kommuner och Landsting

SIP, Mozhdeh Khatibnia, Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning

2 F Hälsostöd för asylsökande och nyanlända ungdomar

Vida Anne Torelöv & Yesenia Romero, Asyl- och migranthälsan, Landstinget i Sörmland

Seminariepass 3

3 A BUP – en viktig aktör och samarbetspartner

Björn Ramel, Teamet för krigs- och tortyrskadade barn och unga, BUP Region Skåne

3 C Arbete med normer i vardagen – sexualitet, hälsa och hbtq

YOUMO stöttar unga nyanländas hälsa och sociala inkludering genom ökad kunskap om hälsa, sexualitet och jämställdhet
Emelie Mire Åsell, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Arbetet med normer och värderingar bland ensamkommande barn och unga
Isabel Grönevik, Växjö kommun

3 D Mötesplats Otto – en mötesplats av och för ensamkommande barn och unga Omid Mahmoudi & Mikaela Berg, Mötesplats Otto, Ensamkommandes förbund

3 E Bättre koll på rollerna

Elin Molander & Sini Teng, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

3 F Den första tiden i skolan

Mart Saamel, Arja Carlsson, Halina Sundqvist, Catrin Lundberg, Biljana Sekaric & Florence Rambaud, Eskilstuna kommun

Datum och tid

06 december - 06 december 2018

Information

Program Samverkan för ensamkommande barn och unga

Kontakt

Mer hos oss

Socialstyrelsen och Skolverket arrangerar också konferensen Tidiga och samordnade insatser för barn och unga den 5 december 2018.