Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Socialstyrelsen i Almedalen 2016

Socialstyrelsen arrangerade följande två seminarier under Almedalsveckan 2016.

Information

Seminarium 1:

Att möta hela världen på vårdcentralen eller i socialtjänsten – om behovet av interkulturell kompetens

Människor från ett par hundra länder lever i Sverige. En allt mer central fråga är hur vi skapar jämlik vård och omsorg och goda förutsättningar i mötet, oavsett personens bakgrund.

Under seminariet lyfte vi frågor om delaktighet, respekt och behovet av interkulturell kompetens inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Moderator var Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Om du missade seminariet kan du se en inspelad version här.

Medverkande

  • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen (moderator)
  • Kersti Gabrielson, överläkare, verksamhetschef Järva Psykiatri
  • Ann Ekberg Jansson, forskningschef, Angereds Närsjukhus
  • Eva-Britt Lönnback Yilma, socionom, kvalitetsutvecklare, Nacka kommun
  • Marianne Olsson, stadsdelsdirektör, Angered

Datum och tid

05 juli - 05 juli 2016

Klockan 09.00–10.00

Plats

Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Visby

 

Information

Seminarium 2:

Undanträngning eller medveten prioritering – hur påverkar standardiserade vårdförlopp?

Införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården börjar korta väntetiderna. Innebär denna satsning att andra patienter trängs undan? Om så - problem eller prioritering? Socialstyrelsen har i uppdrag att följa satsningen. Vem ansvarar för prioriteringen mellan olika patientgrupper?

Detta seminarium arrangerades tillsammans med Regionala cancercentrum i samverkan.

Medverkande

  • Ragnhild Holmberg, hälso-och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Kalmar län
  • Thomas Davidsson, docent i utvärdering och hälsoekonomi, Prioriteringscentrum, Linköpings Universitet
  • Sven-Olof Edvinsson, överläkare neurocentrum, ledamot, Statens Medicinsketiska råd (SMER)
  • Johan Lindholm, överläkare, tf chef, Regionalt Kunskapscentrum patologi och cytologi i Stockholm
  • Arvid Widenlou-Nordmark, moderator, enhetschef, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen

Datum och tid

06 juli - 06 juli 2016

Klockan 10.30–11.30

Plats

Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B51

Kontakt

Susann Werner
075-247 30 33