/
/

Utbildningar och konferenser

I listan hittar du kommande konferenser som Socialstyrelsen arrangerar eller är delarrangör av. BBIC utbildningar finns numera i vår utbildningsportal, här finner du även resterande utbildningar.