Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Ny specialitet ska stärka kvaliteten i framtidens specialisttandvård

den 21 juni 2017 kl. 10:00 Nyhet

Införandet av en ny specialitet ska leda till en god och patientsäker tandvård för äldre, multisjuka och patienter med funktionsnedsättning.

Framtidens specialisttandvård väntas ta emot och behandla allt fler patienter med komplexa vårdbehov. Det kommer att förutsätta att det finns specialisttandläkare med tvärvetenskaplig kompetens, som förstår hur de olika tillstånden och behandlingen av dem samverkar. Nu säkerställs tillgången till dessa tandläkare när en nionde specialitet, orofacial medicin, införs i föreskriften om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring som går ut på remiss i dag.

– Specialiteten kräver duktiga tandläkare som har tillräckliga kunskaper om hur tandhälsan kan påverkas vid psykisk ohälsa, cancer, blodsjukdomar, nutritionsrubbningar, funktionsnedsättningar och en rad andra tillstånd. Genom att skapa en egen specialitet kan vi slå fast vad specialisttjänstgöringen ska innehålla, vilket skapar en långsiktigt förstärkt patientsäkerhet, säger Helene Klackenberg Ingrao, jurist och projektledare på Socialstyrelsen.

Tydligare krav på handledare

I den nya föreskriften framgår vilken kompetens en tandläkare ska tillgodogöra sig under sin så kallade ST inom någon av de nio speciali-teterna. Föreskriften förtydligar även vilka krav som ställs på handledare och verksamhetschef.

– Bland annat ställs det krav på att handledaren måste finnas till hands på kliniken. Nu blir det mer tydligt och förutsägbart än med den tidigare föreskriften, vilket förhoppningsvis leder till bättre kvalitet på utbildningen.

Arbetet med den nya föreskriften har pågått i två år, i nära samarbete med bland andra olika specialitets- och ämnesföreningar. Nu ska synpunkter på förslaget samlas in från 65 olika remissinstanser innan ett beslut fattas hösten 2017. Den 1 juni 2018 väntas föreskriften träda i kraft.

 

Ur förslaget till ny föreskrift

  • Dagens åtta specialiteter blir kvar, och kompletteras med en nionde – orofacial medicin.
  • Nya målbeskrivningar införs för samtliga specialiteter.
  • Ansvarsfördelning och bedömning av kompetens förtydligas.
  • Nya regler införs för specialister som utbildats utanför EU/EES.

 

Kontakt