Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

KI och BTH tar fram ny studie om åldersbedömning

den 20 december 2016 kl. 12:00 Nyhet

Karolinska Institutet (KI) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) får i uppdrag av Socialstyrelsen att utföra en studie av magnetkameraundersökning som metod för åldersbedömning.

I april presenterade Socialstyrelsen en granskning av fler än tusen vetenskapliga artiklar om medicinsk åldersbedömning. Den visade att undersökning med magnetkamera av knäled kan minska risken att barn under 18 år felaktigt bedöms som vuxna.

I juli fick Socialstyrelsen i uppdrag från regeringen att ansvara för en fördjupad studie av åldersbedömning med magnetkameraundersökning. Studien ska utföras av oberoende forskare på lärosäten i Sverige.

– En målsättning är att ta reda på om precisionen i åldersbedömningar av 18-årsgränsen kan öka när flera leder i kroppen undersöks i kombination, som knäled och fotled, säger avdelningschef Lars-Torsten Larsson.

Socialstyrelsen har nu tecknat avtal med KI och BTH om att utföra studien.

– Vi tycker att det är bra att två lärosäten utför detta i samarbete då de kan bidra med olika kompetenser, säger Lars-Torsten Larsson.

KI och BTH kommer att inleda arbetet med att göra en etikansökan och ta fram en närmare planering av upplägget.

Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till regeringen den 30 november 2017. Arbetet sker i samverkan med Rättsmedicinalverket, som fått i uppdrag av regeringen att utföra medicinska åldersbedömningar av asylsökande.

Kontakt

Lars-Torsten Larsson
(nås via presstjänsten)
075-247 30 05