Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Fler med adhd bör få en bättre fungerande vardag

den 28 oktober 2014 kl. 08:00 Nyhet

Idag finns en samsyn om adhd och ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge fler barn och vuxna en kvalificerad diagnostik och behandling. Flera myndigheter presenterar därför en samordnad satsning för att bredda kunskapsbasen i vård, elevhälsa och social omsorg.

− Vi gör en gemensam ansträngning för att sprida aktuell kunskap så att fler barn och vuxna med adhd ska få stödinsatser och behandling som gör att deras vardag fungerar bättre, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Öka funktionsförmågan

Det nya samlade kunskapsstödet rör behandling, läkemedel, läkeme-delssubventioner, informations- och utbildningsmaterial om adhd. Dessutom har områden som är i behov av mer forskning ringats in.

Tidig upptäckt är viktigt, därför ger vi nu förskola, skola, socialtjänst och primärvård bättre redskap att uppmärksamma problem som tyder på adhd och råd om pedagogiska och psykosociala insatser som är lämpliga att pröva innan man erbjuder läkemedelsbehandling.

− Med stödinsatser som till exempel föräldrautbildning och en anpassning av miljön för ett barn kan man förhindra att tillkommande problem som stress och humörsvängningar växer sig stora. Det kan vara av stor betydelse för hur det går i livet, säger Annika Remaeus, utredare Socialstyrelsen.

En särskild informationssatsning görs också på elevhälsan, eftersom barn tillbringar hela sin uppväxt i skolan.

Utredning och diagnos

Om stöd och anpassning av miljön inte räcker bör en läkare med barnmedicinsk eller barnpsykiatrisk respektive vuxenpsykiatrisk kompetens tillsammans med en psykolog med adekvat kompetens göra en utredning om adhd.

− Vi har gjort en bedömning av vad utredningarna om adhd bör innehålla. Vi säger också att man bör ha fastställt en diagnos innan läkemedelsbehandling erbjuds, säger Astrid Lindstrand, utredare vid Socialstyrelsen.

Många med adhd har flera psykiatriska tillstånd eller syndrom, därför presenterar Socialstyrelsen även ett beslutsstöd för läkemedelsbehandling vid adhd och samtidig depression, ångest, bipolaritet, autism eller missbruk.

− Det är viktigt att noga överväga om det finns andra orsaker som påverkar personens funktionsförmåga än adhd. Här vill vi bidra till att skapa en mer enhetlig praxis och därmed en jämlik vård, säger Sofia von Malortie, utredare vid Socialstyrelsen.

Det samlade kunskapsstödet om adhd är resultatet av ett regeringsuppdrag om samordning på området psykisk ohälsa och presenteras i sin helhet under dagen på kunskapsguiden.se

I samarbetet ingår Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Fakta

Adhd går inte att bota, det är en funktionsnedsättning som man har hela livet, men det går att lindra symtom och höja funktionsförmågan.

Psykiatrin präglades länge av skillnader i synsätt på hur psykiska symptom ska betraktas och behandlas. Det har påverkat diskussionen om diagnosen adhd, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder, som fick sitt stora genombrott först på 2000-talet.

Följden blev att barn med uppmärksamhetssvårigheter som uppträdde samtidigt eller i olika variationer tillsammans med impulsivitet och överaktivitet betraktades som ouppfostrade.

I dag vet vi att adhd handlar om minskad aktivitet i de delar av hjärnan som är involverade i den viljemässiga styrningen av uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll. Dessa funktioner använder vi för att styra, planera och samordna våra handlingar.

Adhd är i dag ett av de vanligaste tillstånden inom barn- och ungdomspsykiatrin. Enligt studier från olika delar av världen beräknas förekomsten av adhd vara drygt fem procent för barn i skolåldern. I den vuxna befolkningen uppskattas hälften så många ha adhd, omkring 2,5 procent.