Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Ny rapport om demenssjukdomarnas kostnader

den 9 juni 2014 kl. 11:30 Nyhet

Antalet personer med demenssjukdom i Sverige ökade mellan åren 2000 och 2012 med 25 000 personer. Samhällskostnaderna per demenssjuk person minskade mellan dessa år med 13 procent, främst på grund av att färre bor i särskilt boende, visar en ny studie.

År 2000 beräknades demenssjukdomarnas samhällskostnader till 38,4 miljarder kronor och år 2012 beräknades kostnaderna vara 63 miljarder kronor.

Fler demenssjuka har gett ökade samhällskostnader

Samtidigt som de totala kostnaderna har ökat under perioden har kostnaderna per demenssjuk gått ner. Enligt författarna till studien speglar kostnadsutvecklingen den omstrukturering som skett inom vården och omsorgen med framförallt en minskning av antalet platser i särskilda boende.

Färre i särskilda boende och högre belastning på närstående 

När allt fler äldre med demenssjukdom bor kvar längre i sina hem ökar belastningen på närstående. Det totala samhälleliga värdet av de närståendes insatser kan skattas till allt från 7,6 miljarder och till 74 miljarder kronor beroende på hur man beräknar summan.

Kontakt

Lennarth Johansson
075-247 30 00