Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Regler om bemanning i äldreomsorgen skjuts upp

den 10 september 2013 kl. 09:00 Pressmeddelande

Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft under 2015 i stället för nu vid årsskiftet. Det gäller både reglerna för boenden med personer med demenssjukdom och de för alla andra äldreboenden.

Reglerna tydliggör vad som gäller för att leva upp till socialtjänstlagen – bland annat att det måste finnas personal dygnet runt och bemanningen ska vara anpassad efter varje äldre persons behov.

Socialstyrelsen vill införa båda regelverken som ett enda paket och har därför beslutat att låta båda två träda i kraft under 2015.

– Det är viktigt att införa hela regelverket samtidigt för att samma bestämmelser ska gälla personer med demenssjukdom och andra äldre på äldreboenden. Det handlar ju ofta om personer som bor vägg i vägg på samma boenden. Det kommer också att göra det enklare för kommunerna att tillämpa reglerna, säger Erik Höglund, avdelningschef på Socialstyrelsen. 

Fördjupat samarbete

Föreskrifterna har även väckt motstånd hos kommunpolitiker och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Därför har Socialstyrelsen bjudit in SKL till ett samarbete med start nu i höst kring hur kvaliteten inom äldreomsorgen kan följas upp. I uppföljningen ingår frågor om just bemanningen.

– På så sätt kan vi gemensamt driva på utvecklingen i rätt riktning. För det man mäter blir också gjort, säger Erik Höglund.

Många kommuner har dessutom uttryckt att de behöver mer tid på sig att förbereda sig inför att kunna leva upp till föreskrifterna.

– En samsyn kring regelverket är nödvändig för att få det att fungera. Den här tiden vill vi därför använda till att förbättra kommunernas förutsättningar att leva upp till lagstiftningen. Vi behöver få till stånd en bra äldreomsorg tillsammans med kommunerna, inte i strid med dem, säger Bitte Fritzon, enhetschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen kommer under första delen av 2014 anordna utbildningar som vänder sig till handläggare och beslutsfattare på äldreboendena. Vid utbildningen kommer exempel på kommuner som redan bemannar sina äldreboenden utifrån de nya reglerna att lyftas fram.

Parallellt fortsätter arbetet med att färdigställa föreskrifterna som gäller alla äldreboenden. Förslaget ska sedan skickas på remiss.

Kontakt

Erik Höglund
075-247 38 72

Bitte Fritzson
075-247 35 56