Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Alarmerande om placerade barn

den 7 mars 2013 kl. 07:30 Nyhet

Många barn och unga som växer upp med samhället som förälder lever i otrygga miljöer under uppväxten med högre dödlighet, fler psykosociala problem och högre användning av psykofarmaka än barn och unga i den övriga befolkningen. Det är några av resultaten i en ny rapport om de placerade barnens situation.

Socialstyrelsen har för första gången gjort en utvärdering av de placerade barnens uppväxt, hälsa och utbildning: ”Vård och omsorg om de placerade barnen”.

– På punkt efter punkt missgynnas de placerade barnen. Resultaten i utvärderingen är alarmerande, placerade barn och unga använder regelbundet psykofarmaka i mycket högre utsträckning än andra barn och unga, säger Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör.

Hög dödlighet

Av utvärderingen framgår bland annat att:

  • Dödligheten är nära 5 gånger så hög bland ungdomar som är eller har varit placerade jämfört med andra i åldersgruppen 15-24 år.
  • 10 gånger fler barn och unga som är placerade på HVB har vårdats för självskador.
  • 15-19 gånger fler barn och unga som är placerade i HVB tar regelbundet sömnmedel, antidepressiva- eller antipsykotiska läkemedel jämfört med andra barn och unga.
  • Bara 6 av 10 barn som placerades före 10 års ålder går ut grundskolan med gymnasiebehörighet (godkänt i svenska, engelska, matematik). Resultatet är sämre för de som placerats efter 12 år.

Lyckad skolgång är nyckeln

– Från forskningen vet vi att en lyckad skolgång är den viktigaste faktorn för att få ett bra vuxenliv. Att klara gymnasiet minskar risken för tidig död, ohälsa, psykosociala problem och försörjningsproblem, säger Mona Heurgren, enhetschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen ser stora behov av förbättringar för att utvecklingen ska gå framåt. Framför allt behöver kommuner och landsting som inte har överenskommelser om samverkan med andra aktörer som arbetar med barn se till att sådana avtal kommer till stånd och omsätts i praktiken.

Socialstyrelsen vill också betona att socialsekreterare som arbetar med barn och unga ska ges goda förutsättningar för att klara det ofta svåra uppdraget. Dessutom behöver landstingen se över utskrivningen av psykofarmaka till placerade barn.

Många placerade barn far illa

– Utvärderingen vi publicerar i dag uppmanar till handling på alla nivåer: i kommunerna, landstingen och staten. Samhället måste bli en bättre förälder. Många placerade barn och unga far, eller riskerar att fara, mycket illa, säger Lars-Erik Holm.

I utvärderingen samt i bilagor finns statistik på kommun- och länsnivå över: ekonomiskt bistånd, dödlighet, utskrivning av psykofarmaka, kommunernas överenskommelser om samverkan, placerade barns gymnasiebehörighet, andel handläggare med socionomexamen med mera.

Kontakt

Presstjänsten 
075-247 30 05

Mona Heurgren
075-247 36 09