Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Kommuner känner inte till kvinnovåldets omfattning

den 28 augusti 2013 kl. 09:00 Nyhet

Många av Sveriges kommuner vet inte hur många våldsutsatta kvinnor och barn det finns i deras kommun. Det visar uppföljningarna av satsningen på att utveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, med barn som har bevittnat våld och med våldsutövare.

Alla som utsatts för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp får stöd och hjälp i den omfattning de behöver.

Kvaliteten har höjts något

Mellan 2007 och 2012 satsade regeringen cirka 109 miljoner kronor om året för att kommunerna skulle utveckla kvaliteten på arbetet för våldsutsatta kvinnor och barn.

Socialstyrelsens uppföljning av satsningen under 2011 och fyra månader 2012 visar bland annat:

  • Utbildningar är det område där kommunerna och de ideella organisationerna har gjort de största satsningarna.
  • Under 2011 var det relativt få som angav att de arbetat utifrån någon särskild metod när det gäller stödinsatser för våldsutsatta kvinnor men för 2012 är det fler, ungefär två tredjedelar, som anger det.
  • Trenden är att kommunerna själva genomför fler insatser för våldsutsatta kvinnor och ideella föreningar färre.
  • Kommunerna har blivit bättre på att dokumentera och utvärdera sina projekt. Nästan tre fjärdedelar registrerade och samlar in data samt dokumenterar de arbetssätt och metoder som används.
  • Endast hälften av de 127 undersökta kommunerna hade kartlagt eller inventerat behoven inom området våld i nära relationer.

Kommunerna får fortsatt kunskaps- och metodstöd

– Det återstår en hel del att göra för att landets alla kommuner ska leva upp till de mål som regeringen satt upp för området, säger Axel Fors, utredare. Därför fortsätter Socialstyrelsen och länsstyrelserna att utveckla det nationella och regionala kunskaps- och metodstödet.