Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Färre barn avlider till följd av olyckor

den 22 augusti 2013 kl. 09:00 Pressmeddelande

Äldre i Sverige avlider framförallt av hjärt- och kärlsjukdomar, medan medelålders personer i huvudsak dör i cancer. Tumörer är också den främsta dödsorsaken bland barn, därefter olyckor och medfödda missbildningar. Men färre barn drabbas i dag av olyckor med dödlig utgång än för tio år sedan, visar Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2012.

Under de senaste tio åren har antalet barn som förolyckas i trafiken, drunknar eller drabbas av andra olyckor som leder till dödsfall i det närmaste halverats. 2002 var antalet 48 barn och 2012 är antalet 25 i åldrarna 1 till 14 år.

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige för befolkningen som helhet. Tumörsjukdomar svarar för 23 procent av dödsfallen bland kvinnor och 27 procent bland männen i befolkningen.

– Antalet kvinnor som dör i tumörsjukdomar har varit relativt konstant de senaste tjugofem åren, medan vi ser att antalet dödsfall bland män har minskat något, säger Katarina Baatz, Socialstyrelsens utredare.

Sedan 1987 har dödligheten i magsäckscancer mer än halverats. Även antalet män som dör i prostatacancer har sjunkit i åldrarna 15 till 74 år. Den vanligaste tumörsjukdomen som orsakar död bland kvinnor är sedan 2005 lungcancer. Innan dess var det bröstcancer som orsakade flest dödsfall.

Demenssjukdomar ökar

Socialstyrelsens statistik visar att 91 990 personer dog under fjolåret. Tre av fyra dödsfall inträffade efter 75 års ålder. Den vanligaste dödsorsaken var hjärt- och kärlsjukdomar. Däremot minskar dödstalen i dessa sjukdomar tydligt de senaste decennierna, medan demenssjukdomar ökar kraftigt.

– På tjugofem år har antalet dödsfall i demenssjukdomar fyrdubblats både för kvinnor och män. En del av förklaringen är att vi lever längre, och att läkarna i dag är mer benägna att skriva demens som dödsorsak i intygen, säger Katarina Baatz.

Regionala skillnader

Bland dödsorsakerna i Socialstyrelsens statistik finns också betydande skillnader mellan olika län. I Stockholm och Uppsala dog under fjolåret till exempel 15 personer per 100 000 invånare av diabetes, medan siffran för Jämtland, Kalmar och Jönköping ligger på omkring 25 personer per 100 000 invånare. Även när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar finner man de lägsta dödstalen i Stockholms län, då följt av Halland, Skåne och Uppsala. Flest dödsfall per 100 000 invånare orsakade hjärt- och kärlsjukdomar under 2012 i Dalarna, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland.

Socialstyrelsens dödsorsaksregister omfattar alla avlidna personer som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige. Data ut registret används bland annat för att beskriva befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och vid forskning. Trenderna över tid kan även påverkas av exempelvis förändringar i klassifikationssystemet, nya diagnosmetoder och sjukdomsbegrepp.

Kontakt

Katarina Baatz
075-247 32 60