Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Kraftiga skillnader i väntetider vid landets akuter

den 26 april 2013 kl. 10:00 Pressmeddelande

Ett besök på någon av akuterna i Uppsala län tar i genomsnitt en och en halv timme längre än på akuterna i Norrbotten. Men inget landsting lever upp till de målnivåer de satt upp. Det är några av slutsatserna i en ny utvärdering, som också visar att äldre får träffa läkare tidigare än andra samtidigt som deras akutbesök genomgående tar längre tid.

Socialstyrelsen har kartlagt väntetiderna för vuxna på akutmottagningarna vid landets sjukhus första halvåret 2012. Den totala tiden för ett genomsnittligt besök på akuten varierar från 2 timmar och 10 minuter i Norrbottens läns landsting till 3 timmar och 40 minuter i Uppsala läns landsting. Men det är inte ovanligt att patienter tillbringar betydligt fler timmar på akuterna. Även när det gäller snittiden patienterna måste vänta på att bli bedömda av läkare skiftar landstingens resultat, från 29 minuter till 1 timme och 12 minuter.

– Det ska inte behöva vara så här stora skillnader över landet. Jämförelserna visar att det finns utrymme för flera landsting att korta sina väntetider. Lång väntan kan innebära medicinska risker och det är viktigt att följa utvecklingen noga. Därför är vår målsättning att landstingen från 2014 ska rapportera in sina väntetider till oss månadsvis, säger Mats Granberg, utredare på Socialstyrelsen.

Inget landsting klarar maxtiderna

Nästan alla landsting har satt upp egna gränser för hur länge en patient maximalt ska behöva vistas på en akutmottagning, vanligtvis fyra timmar. Men inget landsting har klarat att leva upp till målen. Mellan 15 och 44 procent av besöken överskrider tidsgränsen 4 timmar. Jämförelser med en tidigare mätning från 2010 tyder även på att väntetiderna generellt blivit något längre.

Problem med joursystem och läkarbemanning, överbeläggningar på sjukhusens vårdavdelningar och stor tillströmning av patienter med lindriga åkommor – det är de vanligaste orsakerna bakom långa väntetider enligt landstingen själva.

– Det ständigt ökande antalet patienter kan också vara del i förklaringen. Ett högt tryck på akuten kan signalera brister i andra delar av vårdsystemet. Ett sätt att minska trycket kan vara att se över om patienterna verkligen får den hjälp de behöver från exempelvis vårdcentralerna eller äldreomsorgen, säger Marianne Hanning, utredare på Socialstyrelsen.

Snabbspår en tänkbar lösning

Utvärderingen visar också att patienter över 80 år i snitt vistas ungefär 20 minuter längre än andra åldersgrupper på akuten. På Södersjukhuset i Stockholm tar ett genomsnittligt akutbesök för en person över 80 år nästan fem timmar.

– De äldre bedöms av läkare tidigare än andra men blir kvar på akuterna längst, trots att de flesta sen ändå måste läggas in på sjukhuset för fortsatt vård. En fjärdedel av akutmottagningarna har på senare år infört snabbspår för de mest sjuka äldre så att de direkt kan slussas till rätt plats inom vården. Fler sjukhus borde följa deras exempel, säger Mats Granberg.

En stor del, runt tre av fyra akutmottagningar har snabbspår för stroke, höftfraktur och hjärtinfarkt.

Kontakt

Mats Granberg
075-247 36 60

Marianne Hanning
075-247 36 35