Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Fler unga män vårdas för självskador än för våld

den 25 oktober 2012 kl. 10:00 Nyhet

Antalet pojkar och unga män som har vårdats på sjukhus för att de avsiktligt skadat sig själva har ökat med 27 procent de senaste tio åren. Samtidigt vårdas allt färre i den gruppen på grund av att de utsatts för våld. Det visar Socialstyrelsens nya statistik om skador och förgiftningar.

Det totala antalet personer som lagts in på sjukhus efter självdestruktiva handlingar ökade stadigt fram till 2008 för att sedan minska och plana ut 2011. Då vårdades drygt 7 700 personer för att ha skadat sig själva, i de flesta fall genom förgiftning med exempelvis läkemedel. Men bland unga män mellan 15 och 24 år har utvecklingen fortsatt uppåt. Mellan 2002 och 2011 har antalet vårdade ökat från 94 till 120 per 100 000 invånare.

– Förra året var det till och med fler pojkar och unga män som vårdades för självskador än för våldsskador. Så har det inte varit sedan patientregistret blev heltäckande 1987, säger Pernilla Fagerström, som ansvarar för skadestatistikrapporten.

Skador som orsakats av våld ledde under 2011 till sjukhusvård för 110 unga män per 100 000 invånare, och det är den lägsta siffran på tio år.

Vanligast bland unga kvinnor

Det är fortfarande betydligt fler kvinnor som läggs in på sjukhus för självskador. Även bland unga kvinnor i åldrarna 15 till 24 år var antalet vårdade något större förra året än tio år tidigare, 275 jämfört med 261 per 100 000 invånare. Detta trots en tydlig minskning sedan den högsta rapporterade siffran 2008.

Lokalt om allt från fallolyckor till komplikationer

Statistiken som publiceras i dag innehåller länsvisa uppgifter om alla typer av skador och förgiftningar som behandlats i slutenvården, exempelvis transportolyckor, fallolyckor och komplikationer i samband med medicinsk vård eller kirurgiska ingrepp. Sammanlagt 123 800 patienter vårdades med skada eller förgiftning som huvuddiagnos 2011.