Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Många kommuner saknar rutiner för samarbete kring äldre med missbruk

den 6 mars 2012 kl. 11:00 Pressmeddelande

Antalet äldre personer med riskfylld alkoholkonsumtion blir allt fler. Men endast en av fem kommuner uppger att de har rutiner för samarbete mellan missbruks- och beroendevården och äldreomsorgen. Det visar Socialstyrelsens öppna jämförelser för 2012.

Jämförelserna bygger på enkätsvar från kommuner och stadsdelar, beroendeenheter samt landsting.

– Vi ser att samarbetet kring äldre med missbruk behöver utvecklas i många kommuner. Särskilt som äldre personer med riskfylld alkoholkonsumtion är en växande grupp, säger Ann-Britt Thulin, utredare på Socialstyrelsen.

Endast drygt 20 procent av kommunerna uppger att de har rutiner för hur missbruks- och beroendevården ska samverka med andra handläggare eller verksamheter som arbetar med äldre. Motsvarande andel när det gäller samarbete kring barn och unga och personer med ekonomiskt bistånd är drygt 50 procent.

Socialstyrelsen visade nyligen i Lägesrapport 2012 att antalet äldre som vårdades med alkoholdiagnos i slutenvården ökade kraftigt under 2000-talet. Det är också allt fler äldre som dör med en alkoholrelaterad diagnos.

– En ökad alkoholkonsumtion bland äldre ställer delvis nya krav, både på missbruks- och beroendevården och på äldreomsorgen. Äldre personer har rätt både till en god äldreomsorg och att få hjälp med sitt missbruk eller beroende. Utan samverkan finns det risk för att äldre med missbruk inte får den hjälp de behöver, säger Ann-Britt Thulin.

De öppna jämförelserna av missbruks- och beroendevården 2012 visar även att:

  • Knappt hälften av kommunerna har någon gång under de två senaste åren stämt av hur deras utbud av insatser för personer med missbruk och beroende svarar mot målgruppens behov. När det gäller landstingens beroendevård uppger endast 7 av de 17 landsting som svarat att de har gjort motsvarande avstämning.
  • Många kommuner har hög tillgänglighet till missbruks- och beroendevården. Närmare 25 procent av kommunerna erbjuder vanligtvis tid för ett första personligt besök inom 3 dagar. Drygt 80 procent erbjuder tid för ett första besök inom en vecka.

Till grund för resultaten ligger tre enkäter; en till kommuner med en svarsfrekvens på 77 procent, en till beroendeenheter med en svarsfrekvens på 77 procent och en till landsting med en svarsfrekvens på 81 procent. Resultaten presenteras ner på kommun- och landstingsnivå.

De öppna jämförelserna inom missbruks- och beroendevården presenteras för fjärde året och har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet har också skett i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Syftet med de öppna jämförelserna är att utveckla kommunernas och landstingens missbruks- och beroendevård.

Kontakt

Ann-Britt Thulin
075-247 32 95

Mona Heurgren
075-247 36 09

Presstjänsten
075-247 30 05