Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Kraftig ökning av läkemedel mot ADHD

den 16 mars 2012 kl. 13:00 Nyhet

De totala kostnaderna för psykostimulantia, som används bland annat för behandling av ADHD, ökar kraftigt till följd av ökad förskrivning. Det visar Socialstyrelsens statistik om läkemedel för 2011.

Den starka ökningen av psykostimulantia är en tendens som fortsätter sedan tidigare år. Socialstyrelsen har påbörjat arbete med både en fördjupad studie om läkemedelsbehandlingen vid ADHD och en vägledning till stöd för personer med ADHD.

Statistiken kommer från läkemedelsregistret, som omfattar läkemedel som expedierats mot recept på apotek. I rapporten finns även statistik om läkemedel som sålts receptfritt på apotek och andra försäljningsställen eller rekvirerats till slutenvård.

Även kostnadsökningen för immunsuppressiva medel fortsätter. Bland annat har nya, dyra läkemedel tillkommit i denna grupp. Vissa läkemedel i gruppen har också fått ett utökat användningsområde, till exempel adalimumab mot bland annat psoriasis. Immunsuppressiva medel används annars i första hand mot reumatoid artrit, och är den läkemedelsgrupp som står för de största totala kostnaderna.

De sammanlagda kostnaderna för läkemedel mot recept i Sverige 2011 var 25,7 miljarder kronor.

Svagare ökningstakt för receptfria läkemedel

Försäljningen av receptfria läkemedel ökade med 2 procent 2011 jämfört med 2010, mätt i kronor. Det är en mindre ökning än de närmast föregående åren. Om man ser till sålda volymer är fluorsköljning, smärtstillande medel och avsvällande nässpray stora varugrupper, liksom vitaminpreparat och nikotinläkemedel för rökavvänjning.

Totalt såldes receptfria läkemedel för 3,7 miljarder kronor exkl. moms 2011, varav 84 procent på apotek.