Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.



/
/
/

Många kommuner saknar rutiner för att hindra att barn vräks

den 29 maj 2012 kl. 08:00 Pressmeddelande

Endast fyra av tio kommuner har idag rutiner för att förebygga vräkning av barnfamiljer. Det visar Socialstyrelsens första öppna jämförelser av kommunernas arbete mot hemlöshet. Men resultatet visar också att ett utvecklingsarbete pågår i många kommuner.

– Inga barn ska behöva tvingas bort från sina hem. För att hindra att barnfamiljer vräks och hamnar utanför den ordinarie bostadsmarknaden är det viktigt att kommunerna arbetar förebyggande, säger Annika Remaeus, utredare på Socialstyrelsen.

Trots det saknar sex av tio kommuner en aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur socialtjänsten ska förhindra att barnfamiljer vräks. Det framkommer av Socialstyrelsens öppna jämförelser av hur kommunerna år 2011 arbetade mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

– Säkerställda rutiner är en viktig förutsättning för att kommunerna ska kunna agera aktivt och snabbt vid en första signal om att en barnfamilj riskerar att bli avhyst från sin bostad. Det kan handla om att ha ett bestämt arbetssätt när familjen till exempel inte har betalat hyran i tid, säger Annika Remaeus.

Skillnader mellan storstadsregionerna

Jämförelserna visar på stora variationer över landet. I Blekinge län har 80 procent av de svarande kommunerna rutiner, medan ingen kommun i Jämtlands län har svarat att de har någon sådan rutin. Det finns också skillnader mellan storstadsregionerna, där antalet personer som står utanför den ordinarie bostadsmarkanden är störst.

De barnfamiljer som drabbas av vräkning hamnar oftast i någon form av tillfälligt boende. Därmed ingår de i Socialstyrelsens definition av hemlöshet, där både de som saknar bostad helt och de som har relativt långsiktiga sociala bostadskontakt räknas in. I maj 2011 var omkring 34 000 personer hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden, enligt en kartläggning som Socialstyrelsen gjorde under en vecka då. Runt 11 300 av dem hade barn upp till 18 år.

Många kommuner arbetar med att ta fram rutiner

De öppna jämförelserna visar också att en fjärdedel av kommunerna har en aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad plan för det övergripande arbetet mot hemlöshet. Många små kommuner, där det bor färre än 10 000 invånare, har dock svarat att de inte ser behov av planer och rutiner eftersom problemet med hemlöshet är litet.

– Oavsett om problemet är litet i en kommun är det ändå viktigt med en övergripande plan och rutiner för området. Det är glädjande att flera kommuner nu uppger att de arbetar för att förbättra sina förutsättningar för att hjälpa dem som i dag står utanför bostadsmarknaden och de som riskerar att hamna där, säger Annika Remaeus.

Resultaten bygger på en enkät till kommuner och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Svarsfrekvensen var 82 procent. De öppna jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet har även skett i samråd med Vårdföretagarna och Famna.