Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Färre hemlösa sover ute, men fler vistas i akuta boendelösningar

den 10 januari 2012 kl. 09:00 Pressmeddelande

Antalet uteliggare som sover utomhus och i offentliga utrymmen har minskat. Samtidigt bor allt fler personer i akuta boendelösningar. Det visar Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden i Sverige 2011.

Undersökningen bygger på uppgifter som samlats in från en rad myndigheter, institutioner och frivilligorganisationer.

– Kartläggningen innebär att vi nu kan redovisa siffror över hemlösheten i alla Sveriges kommuner. Därmed får kommunerna – som har det yttersta ansvaret för bostadsförsörjningen – ett viktigt underlag för att vidta konkreta åtgärder mot hemlösheten, säger Håkan Ceder, överdirektör vid Socialstyrelsen.

Enligt kartläggningen har utestängningen från bostadsmarknaden ökat sedan den förra mätningen, som genomfördes 2005. Uppskattningsvis finns det idag cirka 34 000 personer som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden i Sverige, varav cirka 280 personer saknar bostad helt.

Siffran 34 000 går inte att jämföra med den som togs fram vid den senaste nationella undersökningen 2005, eftersom grupperna som undersökts delvis har ändrats.

– Vi har förtydligat och gjort en bredare inventering som ger en mer rättvis bild av hur det ser ut. I den ingår numera till exempel även personer som bor i boendelösningar som socialtjänsten anordnat, till exempel träningslägenheter, försökslägenheter och lägenheter med sociala kontrakt, säger Annika Remaeus, projektledare vid Socialstyrelsen.

Mätningen visar bland annat att:

  • Cirka 280 personer saknade helt boende och levde utomhus eller i offentliga utrymmen i Sverige under veckan då kartläggningen genomfördes 2011. Det är en minskning jämfört med 2005 då siffran var cirka 950.
  • Männen är i majoritet i hela gruppen hemlösa personer, men andelen kvinnor har ökat.
  • Överrepresentationen av utrikes födda personer har blivit ännu mer markant sedan 2005.
  • I gruppen hemlösa personer finns numera en lägre andel med missbruks- och beroendeproblem samt psykisk ohälsa, problem som traditionellt brukar förknippas med hemlöshet. Det är särskilt tydligt bland personer födda utanför Sverige.

Hemlöshet förekommer i alla län samt i 288 av landets 290 kommuner. Flest hemlösa personer finns i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Vi ser även skillnader mellan storstäderna. Malmö har till exempel en högre andel personer som bor i försökslägenheter och en högre andel som är födda utanför Sverige jämfört med Stockholm och Göteborg, säger utredare Ann Jönsson som har deltagit i analysarbetet.

Socialstyrelsen har även intervjuat företrädare för 13 kommuner för att få en bild av hur situationen ser ut för barnfamiljer som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. De upplever att kraven från hyresvärdarna har hårdnat. Bara i några få av de 13 kommunerna godtar hyresvärdarna ekonomiskt bistånd som inkomst.

– Om hyresvärdarna vore mer flexibla och öppnare för individuella bedömningar skulle fler barnfamiljer ha en ordinarie bostad, säger Håkan Ceder.

Fakta
Rapporten ”Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 – Omfattning och karaktär” har tagits fram på uppdrag av regeringen. Socialstyrelsen har tre gånger tidigare – 1993, 1999 och 2005 – kartlagt hemlöshetens omfattning och karaktär. Syftet är bland annat att kommuner och andra aktörer ska få ett underlag för att ta fram handlingsplaner i arbetet med att motverka hemlöshet.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Annika Remaeus
075-247 32 93

Ann Jönsson
075-247 37 09