Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Allt fler cancerdiagnoser

den 7 december 2012 kl. 12:10 Nyhet

Antalet cancerdiagnoser fortsätter att öka i Sverige. Under 2011 rapporterades 57 726 fall av elakartad cancer till cancerregistret, det är en ökning med drygt 4 procent sedan året före. Snabbast ökningstakt har malignt melanom och övrig hudcancer.

Fördelningen av cancerfallen mellan könen är relativt jämn. Av de drabbade är 52 procent män och 48 procent kvinnor. Den genomsnittliga ökningstakten per år de senaste tjugo åren är 2,1 procent för män och 1,5 procent för kvinnor.

Det finns flera förklaringar till att cancerfallen ökar, bland annat att befolkningen blir allt äldre, screening (exempelvis mammografi) och att de diagnostiska metoderna har blivit bättre.

Bröstcancer är fortsatt den vanligaste cancerformen bland kvinnor, 30,3 procent av de diagnosticerade fallen, medan prostatacancer är vanligast bland män med 32,2 procent. De senaste tjugo åren har den genomsnittliga ökningstakten för bröstcancer varit 1,4 procent medan motsvarande siffra för prostatacancer är 2,1 procent. De senaste fem åren har dock ökningstakten för prostatacancerfall minskat något.

Den näst vanligaste cancerdiagnosen bland såväl kvinnor som män är hudcancer (malignt melanom och övrig hudcancer) som står för 16 procent av cancerfallen. Hudcancer är den cancerdiagnos som växer snabbast i Sverige idag. Den årliga ökningstakten är drygt 5 procent för malignt melanom medan den är 5-7 procent för övrig hudcancer.

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos både kvinnor och män, under 2011 utgjorde tjocktarmscancer 7 procent av de inrapporterade fallen till cancerregistret.

Antalet diagnosticerade fall av lungcancer har länge ökat för kvinnor medan det har minskat för män. Det är dock fortfarande fler män än kvinnor som får lungcancer.

Sannolikheten att drabbas av cancer före 75 års ålder är 29 procent om man är kvinna och 32 procent om man är man.