Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Skylla sig själv? - om våld mot kvinnor i missbruk

den 7 oktober 2011 kl. 09:00 Nyhet

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterialet, "Skylla sig själv?", som visar att våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem har svårare än andra våldsutsatta kvinnor att få relevant hjälp och stöd.

Det är inte ovanligt att kvinnor i allmänhet anses få skylla sig själva då de blir utsatta för våld. Sådana attityder tycks vara särskilt vanliga när det gäller våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem.

Kvinnor med missbruksproblem befinner sig många gånger i situationer som ökar risken att utsättas för våld, samtidigt som de ofta möts av attityden att de har sig själva att skylla. Våldet ses som en konsekvens av missbruket och en vanlig uppfattning är att bara missbruket upphör så upphör även våldet. Därmed negligeras våldsutsattheten.

– För att kunna ge kvinnorna ett gott bemötande och det stöd och den hjälp de behöver är det viktigt att de som arbetar med dem får möjlighet att bredda sin kompetens i frågan och att de reflekterar över sina attityder gentemot kvinnorna, säger Maria Boustedt Hedvall, utredare på Socialstyrelsen.

Det utbildningsmaterial som vi har tagit fram vänder sig till personal inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevården, hälso- och sjukvården, ideella organisationer så som kvinnojourer och brottsofferjourer, ungdomsmottagningar, samt polis- och rättsväsende.

Boken innehåller diskussionsfrågor och kan med fördel användas i lokala och regionala tvärprofessionella utbildningar. Materialet fungerar även för den som vill öka sina kunskaper på egen hand.

Titeln på det nya utbildningsmaterialet, ”Skylla sig själv?”, kan verka provocerande. Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor, KSAN, har varit kritiska till titeln och anser att den kan såra de kvinnor som det handlar om. Titeln är dock avsedd att väcka eftertanke och ifrågasätta och utmana fördömande attityder i samhället.