Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Andelen placerade pojkar ökar

den 22 juli 2011 kl. 09:00 Nyhet

Antalet barn och unga som är placerade eller omhändertagna utanför det egna hemmet fortsätter att öka. Störst är ökningen bland pojkar mellan 13 och 17 år. Där har andelen som påbörjat en placering under 2010 mer än fördubblats jämfört med 2005. Huvudskälet är den allt större gruppen ensamkommande flyktingbarn.

Nästan 25 000 barn och unga var placerade eller omhändertagna utanför det egna hemmet någon gång under 2010. Det motsvarar drygt en procent av alla i åldersgruppen 0-20 år. Bland 13-17-åringar var drygt två procent någon gång placerade eller omhändertagna.

Det visar Socialstyrelsens statistik över kommunernas insatser för barn och unga enligt socialtjänstlagen och LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Statistiken gäller vård med placering i framför allt familjehem eller HVB (hem för vård eller boende) enligt socialtjänstlagen eller LVU, men även omedelbart omhändertagande enligt LVU.

Antalet barn och unga som omfattas av insatser enligt SoL och LVU har ökat under en följd av år. Andelen som påbörjat en placering under året har ökat med ca 48 procent mellan 2003 och 2010. Bland pojkar i åldern 13-17 har andelen med påbörjad placering mer än fördubblats. Pojkar med annan vårdnadshavare än förälder eller med okänd vårdnadshavare står för största delen av den här ökningen. Därmed finns det med all säkerhet en koppling till ökningen av ensamkommande flyktingbarn under senare år, även om denna grupp inte noteras särskilt i statistiken.

Statistiken innehåller också uppgifter om öppenvårdsinsatser enligt socialtjänstlagen, till exempel behovsprövat personligt stöd eller kontaktperson/kontaktfamilj. Uppgifter för såväl riket som länen och enskilda kommuner redovisas.

Kontakt

Marika Holmqvist
075-247 38 17