Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Socialstyrelsen föreslår: Ny vårdform för placerade barn kan ge mer jämlik vård 2019-02-15 09:00

  Sju av tio av de som är placerade i statens särskilda ungdomshem har minst en fastställd psykiatrisk diagnos och närmare hälften har minst två diagnoser. Det fastslås i en ny rapport från Socialstyrelsen som nu föreslår en ny typ av integrerad vård för barn och ungdomar med de allra största vårdbehoven.

 • Nationella riktlinjer för epilepsivården klara 2019-02-11 08:00

  Måndag den 11 februari, på den internationella epilepsidagen, publiceras slutversionen av Socialstyrelsens första nationella riktlinjer för vård vid epilepsi. De ska göra att personer med epilepsi utreds, följs upp bättre och får tillgång till avancerad utredning och behandling.

 • Replik på debattartikeln "Vägled LSS-handläggarna" 2019-01-31 12:00

  Replik på debattartikeln "Vägled LSS-handläggarna" i Socionomen nr 7 2018, av enhetschef Annika Öquist och utredare Carina Wiström Bergstock. Publicerad i Socionomen 31 januari 2019.

 • Goda vårdresultat men fortsatta problem med överbeläggningar 2019-01-31 11:30

  Hälso- och sjukvården i Sverige visar på goda resultat men det finns fortfarande stora regionala skillnader och förbättringsområden. Exempelvis kvarstår problemet med överbeläggningar på sjukhus och utlokaliserade patienter, visar en rapport från Socialstyrelsen.

 • Stark rekommendation för naloxon i nationella riktlinjer 2019-01-29 07:00

  Hälso- och sjukvården bör erbjuda överdosmotgiftet naloxon och utbildning till personer med risk för opioidöverdos. Det är en ny rekommendation i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Socialstyrelsen har också tagit fram ett nationellt informationsmaterial om naloxon.

 • Det är skillnad på praktik och metod 2019-01-22 11:00

  Debattreplik av avdelningschef Jenny Rehnman (KST) och forskare Johan Glad (KST) som svar på krönika i Dagens Samhälle. Publicerad i Dagens Samhälle den 22 januari 2019.

 • Stora skillnader i tandvårdsstöd – regelverk behöver ses över 2018-12-21 09:00

  Det finns stora variationer mellan landstingen i hur många personer som tar del av de tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen. Regelverket är otydligt vilket försvårar möjligheterna att göra likvärdiga bedömningar, visar en utvärdering. Socialstyrelsen anser att tandvårdsförordningen behöver en översyn och omfattande revidering.

 • Mer forskning behövs om ME/CFS 2018-12-20 15:00

  Det behövs mer forskning och en större samsyn om sjukdomen ME/CFS. De vetenskapliga underlagen och erfarenheterna från vården är inte tillräckliga för att i dag arbeta fram kunskapsstöd på området, det visar en rapport från Socialstyrelsen. Nu vill myndigheten bidra till en dialog mellan vårdgivarna.

 • Strokevården gör framsteg men har också stora brister 2018-12-19 11:00

  Allt färre insjuknar och dör i stroke och det är framförallt den kraftiga ökningen av förebyggande åtgärder som ligger bakom minskningen, visar Socialstyrelsens utvärdering av strokevården som publiceras idag. Samtidigt finns stora brister i uppföljning och rehabilitering efter stroke, och de regionala skillnaderna är inom många områden stora.

 • Svårt med långsiktig krishantering i vården 2018-12-19 09:00

  Svenska landsting är ledningsmässigt förberedda på att klara allvarliga händelser, som till exempel en större olycka eller terrordåd. Att hantera kritiska lägen på längre sikt är däremot svårare. Det visar en analys gjord av Socialstyrelsen.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter