/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Färre spädbarnsföräldrar röker 2018-10-17 09:00

  Allt färre mammor röker när barnen är riktigt små, men pappornas rökning har inte minskat lika mycket. Det visar ny statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor från Socialstyrelsen.

 • Rekordmånga anmälde sig som donatorer 2018-10-15 13:50

  Efter årets Donationsvecka står det klart att antalet anmälningar till donationsregistret för andra året i rad har slagit rekord. Och det med besked.

 • Stora skillnader i stödjande insatser för småbarnsfamiljer 2018-10-15 09:00

  Tillgången till späd- och småbarnsverksamheter som kan erbjuda föräldrar kvalificerat stöd i samspelet med sina barn varierar kraftigt över landet. I drygt hälften av landets kommuner saknas tillgång till sådan verksamhet. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen.

 • Individanpassat stöd ger bättre chans till arbete 2018-10-11 09:00

  Debattartikel av Sofia von Malortie med flera om nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och IPS-modellen publicerad i Dagens Samhälle på webben och (något kortad) i papperstidningen den 11 oktober 2018.

 • Färre får ekonomiskt bistånd 2018-10-11 09:00

  Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd minskar något. Det är dock stora regionala skillnader. I vissa kommuner får var tionde invånare ekonomiskt bistånd, i andra bara ett fåtal. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 • Den psykiska ohälsan är fullständigt ohållbar 2018-10-10 09:00

  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen och Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten. Publicerad på Expressens webbplats den 10 oktober 2018.

 • Behovet av organ- och vävnadsdonatorer fortsatt stort i Sverige 2018-10-05 11:00

  Under senare år har antalet avlidna personer som kunnat hjälpa andra genom att donera sina vävnader och organ ökat. Men det räcker fortfarande inte till alla dem som behöver en transplantation. För att få fler att göra sin donationsvilja känd inleds nu på måndag den årliga Donationsveckan på initiativ av Socialstyrelsen.

 • Psykisk ohälsa vanligare bland äldre 2018-10-04 09:00

  Många äldre lider av psykisk ohälsa, det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. En tredjedel av alla över 65 år har vårdats för psykisk sjukdom alternativt använt psykofarmaka. Suicid är också vanligare hos äldre, främst män, än i gruppen 20-64 år. Samtidigt tyder resultaten på att äldre inte har samma tillgång till specialistvård.

 • 67 000 inlagda på sjukhus efter fallolyckor 2018-10-01 09:00

  Ny statistik visar att det är stora regionala skillnader när det gäller hur många som skrivs in på sjukhus på grund av fallolyckor. 2017 var det 70 procent vanligare att personer över 65 år sjukhusvårdades i Stockholms län jämfört med Gävleborgs län. Totalt sett lades nära 67 000 personer in på sjukhus på grund av fallskador.

 • Socialstyrelsen föreslår nya regler för skönhetsbehandlingar 2018-09-28 09:00

  Kirurgiska ingrepp och injektioner som görs i estetiskt syfte ska omfattas av samma regler som andra behandlingar i hälso- och sjukvården. Enbart hälso- och sjukvårdspersonal ska få utföra behandlingarna, och IVO ska stå för tillsynen. Det föreslår Socialstyrelsen som bedömer att regleringen innebär ett stärkt skydd för den enskilde.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter