Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Sök bland rekommendationerna i kunskapsstödet för god palliativ vård i livets slutskede

Här kan du söka bland samtliga rekommendationer i kunskapsstödet för god palliativ vård i livets slutskede. Sök i fritextrutan, med hjälp av filtreringsalternativen till höger eller sortera i listan nedan.


Tillstånd Åtgärd Rekommendation
Patient i livets slutskede Fortbildning i palliativ vård av personal som möter patienter i livets slutskede  3
Patient i livets slutskede Handledning i palliativ vård till personal som möter patienter i livets slutskede  3
Patient i livets slutskede Samtal med patienten om vårdens inriktning och mål i livets slutskede (brytpunktssamtal)  1
Patient i livets slutskede Samtal om livsfrågor  3
Patient i livets slutskede Dignity therapy (en metod för livsberättelser) 10
Patient i livets slutskede Bildterapi utförd av bildterapeut  6
Patient i livets slutskede Musikterapi utförd av musikterapeut  6
Patient i livets slutskede som har förvirringstillstånd där orsaksinriktad diagnostik inte gagnar patienten Farmakologisk behandling med haloperidol  3
Patient i livets slutskede som har förvirringstillstånd där orsaksinriktad diagnostik inte gagnar patienten Farmakologisk behandling med lorazepam Icke-göra
Patient i livets slutskede som har nervsmärta Öronakupunktur som tillägg till smärtstillande läkemedelsbehandling  4
Patient i livets slutskede Regelbunden användning av symtomskattningsinstrument  3
Patient i livets slutskede Handledning i palliativ vård till personal som möter patienter i livets slutskede  3
Patient i livets slutskede med risk för symtom från munhålan Regelbunden användning av bedömningsinstrument för munhälsa  6
Patient i livets slutskede som besväras av muntorrhet Munspray med mucin 10
Patient i livets slutskede som har anemi som påverkar allmäntillståndet Blodtransfusion  5
Patient i livets slutskede som har anemi som påverkar allmäntillståndet Behandling med erytropoietinstimulerande ämnen Icke-göra
Patient i livets slutskede som har depression Farmakologisk behandling med antidepressiva läkemedel  5
Patient i livets slutskede som har förstoppning orsakad av opioider och där primärprevention och behandling med konventionell laxering inte har fungerat Farmakologisk behandling med metylnaltrexon  3
Patient i livets slutskede som har illamående Akupunktur eller akupressur som tillägg till antiemetisk behandling  9
Patient i livets slutskede som har kliniska tecken på svampinfektion i munhåla Läkemedel med systemisk effekt för behandling av svampinfektion i munhåla  3
Patient i livets slutskede som har kliniska tecken på svampinfektion i munhåla Läkemedel med lokal effekt för behandling av svampinfektion i munhåla  5
Patient i livets slutskede som har nedsatt rörlighet Trycksårsprofylax med tryckavlastande madrasser  3
Patient i livets slutskede som har nedsatt rörlighet Regelbunden användning av riskbedömningsskalor för trycksår 10
Patient i livets slutskede som har nedsatt rörlighet Trycksårsprofylax med nutritionstillägg Icke-göra
Patient i livets slutskede som har smärta Regelbunden analys och skattning av smärta  2
Patient i livets slutskede som har smärta Mjuk hudmassage eller aromterapi som tillägg till smärtstillande läkemedelsbehandling  9
Patient i livets slutskede som har trötthetssyndrom (fatigue) Farmakologisk behandling med metylfenidat  8
Patient i livets slutskede som har trötthetssyndrom (fatigue) Farmakologisk behandling med modafinil 10
Patient i livets slutskede som har trötthetssyndrom (fatigue) Fysiskt träningsprogram kombinerat med stöd och utbildning FoU
Patient i livets slutskede som har ångest Mjuk hudmassage eller aromterapi 10

Sök och avgränsa