Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning.

Sök

Se film om kunskapsstödet

Uppföljning av kunskapsstödet

För att följa upp hur de nationella kunskapsstöden används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram en utvärdering. Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden i landstingens och regionernas samt kommunernas palliativa vård som behöver förbättras.

Ladda ner

Om kunskapsstödet