Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Välfärdsteknik

Denna sida riktar sig främst till dig som jobbar med välfärdsteknik och e-hälsa inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. Den riktar sig även till dig som är beslutsfattare inom kommunen, it-personal inom omsorgen eller leverantör av välfärdsteknik.

Socialstyrelsen bidrar till att säkerställa att välfärdsteknik införs och används utifrån de kriterier som ingår i God vård och omsorg; kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Vi tar fram utbildningar, rapporter och meddelandeblad för att stödja socialtjänsten att använda välfärdsteknik för att uppnå God vård och omsorg.

I Socialstyrelsens termbank hittar du definitionerna:

Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik.

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.

E-hälsa i kommunerna 2016, 2015 och 2014

I jämförelseverktyget kan du göra webbaserade jämförelser av kommuners och stadsdelars resultat av uppföljningen av e-hälsa inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.