Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Snomed CT

Snomed CT är ett internationellt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska informationssystem och är översatt till svenska.

Snomed CT ger förutsättningar för att information som dokumenteras kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse och att informationen är entydig, säker och jämförbar. Socialstyrelsen arbetar för att Snomed CT ska komma i användning inom svensk hälso- och sjukvård.

Snomed CT innehåller för närvarande drygt 340 000 aktiva begrepp och rekommenderade termer. Mer information om Snomed CT:s innehåll och struktur finns i Introduktionsguide till Snomed CT och i Innehållet i
Snomed CT – en översikt
.

Nu finns Snomed CT 2018:2 publicerad.
Du kan titta på den i detta webbaserade sökverktyg.

Manual till Snomed CT browser

I den nya releasen har Socialstyrelsen gjort följande uppdateringar:

  • Den har drygt 7 000 nya översättningar.
  • Vi har lagt till mer än 400 nya svenska synonymer efter förslag från användare.
  • Vi har lagt till 24 svenska begrepp efter förslag från användare.
  • Vi har rättat fler än 300 felaktiga termer.

Socialstyrelsen tillhandahåller även Snomed CT i textformat för integrering i informationssystem. Åtkomst till textfilerna kräver licens men licensen är gratis. Läs mer om hur du ansöker om licens till Snomed CT.

Lämna förslag

Om du har förslag på ändringar eller tillägg i Snomed CT kan du lämna förslagen i det här excel-dokumentet och skicka in det till oss via det här formuläret.

För att ett nytt begrepp ska läggas till i Snomed CT krävs att det är användbart för många, och inte endast av lokalt intresse. Vi vill gärna att ditt förslag är förankrat inom ditt verksamhetsområde innan du skickar in det till oss. Vi behöver också tydliga motiveringar och gärna källhänvisningar till varför ändringar ska göras eller tillägg av begrepp behövs.

Användning av Snomed CT

Införande av Snomed CT är kopplat till införandet av strukturerad dokumentation, vilket innebär en betydande förändring jämfört med nuläget där fritextdokumentation dominerar. Ett breddinförande i Sverige kommer därför att ske successivt och pågå under lång tid.

Snomed CT ingår i olika nationella och internationella tillämpningar. Du kan även hitta mer information om olika länders arbete med Snomed CT här.

Webbkurs om grunderna i Snomed CT

För alla som vill lära sig mer om Snomed CT finns en grundkurs som anordnas av den internationella Snomed CT-organisationen SNOMED International. Kursen är helt webbaserad. Allt kursmaterial, inklusive de inspelade föreläsningarna är på engelska. Utöver grundkursen erbjuder SNOMED International även fördjupningskurser om modellering och implementering av Snomed CT.

Mer information om kursen och ansökan finns på Snomed Internationals webbsida.