Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationell informationsstruktur – NI

Nationell informationsstruktur (NI) är ett ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg. NI består av process-, begrepps- och informationsmodeller som används som referensmodeller för att utveckla strukturerad dokumentation kring patienter och brukare.

NI 2019:1 publicerades 30 november 2018

De begrepp som har utretts under 2018 finns nu publicerade i version 2019:1, se modellerna för nationell informationsstruktur här

Titta på modellerna i nationell informationsstruktur

Nästa release av nationell informationsstruktur kommer att släppas 2019-05-31.

Socialstyrelsens arbete med nationell informationsstruktur (NI) är en del av Vision e-hälsa 2025. Vidareutvecklingen av NI fokuserar på det innehåll som har störst betydelse för dagens praktiska användning av NI. Socialstyrelsen tar kontinuerligt emot synpunkter och förslag från intressenter och användare, på innehåll och behov av utveckling. Vidareutvecklingen innefattar begreppsutredning, juridisk utredning och modellering och genomförs i ett nära samarbete mellan informatiker, terminologer, jurister och verksamhetsrepresentanter.

Utredda begreppsområden 2018

  • Plats
  • Läkemedel (kopplat till nationella läkemedelslistan)
  • Vårdbegäran (remiss)

Intressenter och användare kan lämna synpunkter och ställa frågor om utredda begreppsområden.

NI ska stödja strukturerad och ändamålsenlig dokumentation

Vårt uppdrag är att vidareutveckla och kvalitetssäkra NI så att den stödjer och leder till målen om en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utmärkande för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation är att den ska vara

  • utgångspunkt för vård och stöd och behandling av en enskild individ
  • underlag för patientens eller brukarens ställningstagande
  • fullvärdig som underlag för att följa upp grupper av patienter och brukare på olika nivåer
  • lämplig som kompletterande underlag för beslutsstöd
  • tillräckligt bra för att utgöra underlag för forskning
  • tillräckligt specifik för att tillåta en juridisk bedömning av den enskilda processen.

NI används för att identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov inom vård och omsorg och är ett viktigt verktyg för att uppnå interoperabilitet inom och mellan olika aktörer. Interoperabilitet definieras som förmågan hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att följa överenskomna regler.