Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Vad betyder siffrorna?

Riktlinjerna innehåller tre typer av rekommendationer: prioritering 1–10, icke-göra och FoU.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU

 

Rangordning 1–10

De rangordnade åtgärderna har dokumenterad effekt eller stöd i beprövad erfarenhet. De redovisas i en skala från 1 till 10 efter angelägenhetsgrad. Siffran 1 anger åtgärderna med högst prioritet. Dessa åtgärder ger stor nytta alternativt stor nytta vid de aktuella hälsotillstånden i förhållande till kostnaden. Siffran 10 anger åtgärderna som ger mycket liten till liten nytta i förhållande till kostnaden.

Icke-göra

Icke-göra innebär att åtgärderna ska utmönstras ur hälso- och sjukvården, tandvården eller socialtjänsten. Det beror antingen på att det finns vetenskaplig dokumentation för att åtgärderna inte ger någon nytta, att åtgärderna är påtagligt ogynnsam för individen eller att fyndet av de diagnostiska åtgärderna inte påverkar den fortsatta handläggningen.

FoU

FoU står för forskning och utveckling. Till FoU hänförs åtgärder som saknar vetenskapligt underlag eller för vilka underlaget är bristfälligt eller motstridigt men där pågående eller kommande forskning kan tillföra ny kunskap. Dessa åtgärder bör hälso- och sjukvården, tandvården eller socialtjänsten inte utföra rutinmässigt, utan endast inom ramen för forskning och utveckling i form av systematisk utvärdering.

Kontakt

Grethe Fochsen
075-247 31 40