Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Alkoholberoende med samtidig adhd

 • Tillstånd: Alkoholberoende med samtidig adhd
 • Åtgärd: Atomoxetin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden tycks ha effekt på antalet dryckesdagar, men det vetenskapliga underlaget är begränsat, och det finns risk för allvarliga biverkningar.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Adhd är ett neuropsykiatriskt tillstånd som kännetecknas av bristande uppmärksamhet eller hyperaktivitet och impulsivitet. För att få denna diagnos krävs att vissa symtom debuterat redan i barndomen, före sju års ålder, och att störningarna är genomgripande och inte relaterade till annan sjukdom som exempelvis bipolär sjukdom eller schizofreni. Alkoholberoende i studien utgår från definitionen i DSM IV. Det finns en betydande samsjuklighet mellan adhd och alkoholberoende samt andra beroenden och psykiska tillstånd, och behandlingsresultaten i denna grupp är sämre än hos de patienter som bara lider av ett av tillstånden.

Atomoxetin är ett läkemedel för adhd som kan användas som alternativ till centralstimulerande medel. Atomoxetin har ingen centralstimulerande effekt utan är en noradrenalinåterupptagshämmare (NRI) och har ingen beroendeframkallande effekt.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid alkoholberoende med samtidig adhd tycks behandling med atomoxetin

 • minska andelen tunga dryckesdagar med 26 procent jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • inte ha någon positiv effekt på andel dryckesdagar jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Atomoxetin har visats kunna ge allvarliga leverskador i sällsynta fall. I övrigt kan det ge psykos, affektiva störningar, suicidala tankar, håravfall och en mängd andra biverkningar.

Vilka studier ingår i granskningen?

I den studie som granskats [1] deltog 149 patienter med adhd och alkoholberoende. Patienterna hade en genomsnittlig ålder på 38,4 år, och 85 procent var män. Patienterna randomiserades till atomoxetin eller placebo och följdes i tolv veckor. Vid uppföljningen mättes variabler som berörde alkoholkonsumtion och symtom på adhd. I denna studie fann man en signifikant positiv effekt av atomoxetin på effektmåttet andel tunga dryckesdagar, men inte på övriga effektmått som berörde alkoholkonsumtion. Man fann en positiv effekt på skattningsskalorna AISRS och ASRS som speglar adhd-symtom [1].

Saknas någon information i studierna?

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Wilens, TE, Adler, LA, Weiss, MD, Michelson, D, Ramsey, JL, Moore, RJ, et al. Atomoxetine treatment of adults with ADHD and comorbid alcohol use disorders. Drug and alcohol dependence. 2008; 96(1-2):145-54.

Arbetsdokument

Samsjuklighet

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00