Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Sök i riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med missbruks- och beroendefrågor i vården och omsorgen. Du kan söka och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Sök i fritextrutan till höger eller markera ett alternativ och klicka på filtrera eller sortera i listan nedan.

Här hittar du tillstånds- och åtgärdslistor, vetenskapliga underlag och övriga bilagor som hör till riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Tillstånd Åtgärd Rekommendation
Alkohol- eller narkotikaproblem hos ungdomar, behov av problemkartläggning Bedöma psykosocialt hjälpbehov med ADAD 4
Alkoholabstinens Bensodiazepiner 2
Alkoholabstinens Klometiazol (Heminevrin) 3
Alkoholabstinens Karbamazepin 3
Alkoholabstinens Övriga antiepileptika 9
Alkoholabstinens Antihistaminer Icke-göra
Alkoholabstinens Neuroleptika Icke-göra
Alkoholabstinens med risk för abstinensepilepsi och delirium tremens Bensodiazepiner 1
Alkoholabstinens med risk för abstinensepilepsi och delirium tremens Klometiazol (Heminevrin) 5
Alkoholabstinens med risk för abstinensepilepsi och delirium tremens Antihistaminer Icke-göra
Alkoholabstinens med risk för abstinensepilepsi och delirium tremens Neuroleptika Icke-göra
Alkoholberoende Disulfiram (Antabus) 1
Alkoholberoende Akamprosat (Campral) 1
Alkoholberoende Naltrexon (peroralt) 1
Alkoholberoende Akamprosat (Campral) och naltrexon 8
Alkoholberoende Nalmefen 4
Alkoholberoende Topiramat (Topimax) 7
Alkoholberoende Baklofen 7
Alkoholberoende GHB Icke-göra
Alkoholberoende Antidepressiva läkemedel 10
Alkoholberoende Gabapentin 7
Alkoholberoende med samtidig adhd Atomoxetin 5
Alkoholberoende med samtidig bipolär sjukdom Quetiapin (som tillägg till litium eller valproat) 10
Alkoholberoende med samtidig bipolär sjukdom Valproat (som tillägg till litium och psykologisk och psykosocial behandling) 6
Alkoholberoende med samtidig depression Antidepressiva läkemedel 10
Alkoholberoende med samtidig social fobi Paroxetin 10
Alkoholmissbruk eller -beroende Kort intervention med motiverande samtal (MI) eller annan samtalsmetod 10
Alkoholmissbruk eller -beroende Motivationshöjande behandling (MET) 1
Alkoholmissbruk eller -beroende Tolvstegsbehandling 2
Alkoholmissbruk eller -beroende Community reinforcement approach (CRA) 2
Alkoholmissbruk eller -beroende Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller återfallsprevention (ÅP) 2
Alkoholmissbruk eller -beroende Cue exposure som tillägg till kognitiv beteendeterapi (KBT) Icke-göra
Alkoholmissbruk eller -beroende Acceptance and commitment therapy (ACT) FoU
Alkoholmissbruk eller -beroende Psykodynamisk (PDT) eller interaktionell terapi (IPT) 4
Alkoholmissbruk eller -beroende Lösningsfokuserat arbetssätt 10
Alkoholmissbruk eller -beroende Mindfulnessmeditation som tillägg till annan behandling FoU
Alkoholmissbruk eller -beroende Webbaserad behandling FoU
Alkoholmissbruk eller -beroende Social behaviour network therapy (SBNT) 2
Alkoholmissbruk eller -beroende och samtidig depression Integrerad behandlingsmetod (MI/KBT) 6
Alkoholmissbruk eller -beroende och samtidig social fobi Integrerad behandlingsmetod (KBT) FoU
Alkoholproblem, behov av att kartlägga konsumtionen Bedöma alkoholkonsumtionen med timeline follow-back (TLFB) 5
Alkoholproblem, behov av problemkartläggning Bedöma alkoholproblemen med alcohol-E 5
Alkoholproblem, behov av problemkartläggning Bedöma alkoholproblemen med AVI-R2 10
Alkoholproblem, behov av problemkartläggning Bedöma förändringsbenägenhet med MAPS 9
Alkoholproblem, behov av problemkartläggning Bedöma psykosocialt hjälpbehov med ASI 1
Alkoholproblem, behov av problemkartläggning Bedöma psykosocialt hjälpbehov med DOK 6
Amfetaminberoende Mirtazapin FoU
Amfetaminberoende Naltrexon 4
Amfetaminberoende Metylfenidat FoU
Amfetaminberoende med samtidig adhd Metylfenidat FoU
Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika Socialt stöd i form av al- eller nar-anoninspirerade stödprogram 2
Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika Socialt stöd i form av coping skills training 3
Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika Stöd att motivera till behandling i form av community reinforcement approach and family training (CRAFT) 3
Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika Stöd att motivera till behandling i form av a relational intervention sequence for engagement (ARISE) 5
Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika Stöd att motivera till behandling i form av pressure to change (PTC) 7
Användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år Kort intervention eller motivationshöjande behandling (MET) 3
Användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år Motivationshöjande behandling (MET) och kognitiv beteendeterapi (KBT) 3
Användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år Brief strategic family treatment (BSFT) 4
Användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år Functional family therapy (FFT) 3
Användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år Multidimensional family therapy (MDFT) 3
Användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år Multisystemisk terapi (MST) 4
Användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år Adolescent community reinforcement approach (A-CRA) eller assertive continuing care (ACC) 3
Användning, missbruk eller beroende av cannabis hos ungdomar under 18 år Cannabisprogram för ungdomar 6
Befarat långvarigt högt intag av alkohol Mätning av GT i blodprov 3
Befarat långvarigt högt intag av alkohol Mätning av ASAT och ALAT i blodprov 5
Befarat långvarigt högt intag av alkohol Mätning av MCV i blodprov 10
Befarat långvarigt högt intag av alkohol Mätning av CDT i blodprov 2
Befarat långvarigt högt intag av alkohol Mätning av PEth i blodprov 2
Befarat nyligt intag av alkohol Mätning av alkoholhalten i urin 7
Befarat nyligt intag av alkohol Mätning av EtG eller EtS i blod och urin 2
Befarat pågående eller nyligt intag av narkotika Urinprov 1
Befarat pågående eller nyligt intag av narkotika Salivprov 5
Befarat pågående eller nyligt intag av narkotika Utandningsprov FoU
Befarat pågående eller nyligt intag av narkotika Patientnära drogtest (snabbtest) med urinprov 5
Befarat pågående eller nyligt intag av narkotika Patientnära drogtest (snabbtest) med salivprov 8
Befarat pågående intag av alkohol Mätning av alkoholhalten i utandningsluft 1
Cannabisberoende Acetylcystein 8
Cannabismissbruk eller -beroende Kort intervention med motiverande samtal (MI) eller annan samtalsmetod 5
Cannabismissbruk eller -beroende Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller återfallsprevention (ÅP) med tillägg av motiverande samtal (MI) eller motivationshöjande behandling (MET) 3
Cannabismissbruk eller -beroende Contingency management (CoM) som tillägg till kognitiv beteendeterapi (KBT) eller återfallsprevention (ÅP) och motivationshöjande behandling (MET) 7
Cannabismissbruk eller -beroende Webbaserad behandling 8
Cannabismissbruk eller -beroende Haschavvänjningsprogrammet (HAP) 6
Kokainberoende Antiepileptika Icke-göra
Kokainberoende Antidepressiva 10
Kokainberoende Centralstimulerande Icke-göra
Kokainberoende Disulfiram FoU
Kokainberoende med samtidig adhd Metylfenidat FoU
Kokainberoende med samtidig depression Antidepressiva läkemedel 10
Långvarigt bruk av bensodiazepiner där utsättning på sedvanligt sätt inte varit möjligt Bensodiazepinnedtrappning 2
Långvarigt bruk av bensodiazepiner där utsättning på sedvanligt sätt inte varit möjligt Kognitiv beteendeterapi (KBT) som tillägg till bensodiazepinnedtrappning 3
Långvarigt bruk av bensodiazepiner i hög dos där utsättning på sedvanligt sätt inte varit möjligt Flumazenil FoU
Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) MATRIX 3
Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika Parterapi som tillägg till annan behandling 3
Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika Nätverksterapi som tillägg till annan behandling 4
Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig personlighetsstörning Samordnad behandling med dialektisk beteendeterapi (DBT) eller psykodynamisk terapi (PDT) FoU
Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig PTSD Integrerad behandlingsmetod (KBT) 5
Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom Integrerad behandlingsmetod (MI/KBT) 3
Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och behov av samordning Individuell case management i form av strengths model 4
Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och behov av stöd i boendet Personellt boendestöd 4
Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och hemlöshet Boendeinsatser i form av boendetrappa 8
Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och hemlöshet Boendeinsatser i form av vårdkedja 4
Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och hemlöshet Boendeinsatser i form av bostad först 4
Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och svag arbetsmarknadsanknytning Arbetslivsinriktad rehabilitering i form av IPS-modellen 3
Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och svag arbetsmarknadsanknytning Arbetslivsinriktad rehabilitering i form av arbetsförberedande träningsmodeller 6
Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och svår psykisk sjukdom Case management i form av integrerade eller samverkande team 3
Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) Kort intervention med motiverande samtal (MI) eller annan samtalsmetod 6
Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) Tolvstegsbehandling 3
Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) Community reinforcement approach (CRA) med tillägg av contingency management (CoM) 3
Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller återfallsprevention (ÅP) 4
Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) Acceptance and commitment therapy (ACT) FoU
Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) Lösningsfokuserat arbetssätt 10
Missbruk- eller beroende av narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom Contingency management (CoM) som tillägg till psykologisk och psykosocial behandling 6
Möjliga alkoholproblem Identifiera alkoholproblem med AUDIT 1
Möjliga alkoholproblem Identifiera alkoholproblem med CAGE 9
Möjliga alkoholproblem Identifiera alkoholproblem med mm-MAST 8
Möjliga alkoholproblem Identifiera alkoholproblem med ASSIST FoU
Möjliga narkotikaproblem Identifiera narkotikaproblem med DUDIT 3
Möjliga narkotikaproblem Identifiera narkotikaproblem med ASSIST FoU
Möjligt skadligt bruk, missbruk eller beroende Underlag för diagnostik med MINI 3
Möjligt skadligt bruk, missbruk eller beroende Underlag för diagnostik med SCID I 3
Möjligt skadligt bruk, missbruk eller beroende Underlag för diagnostik med SCAN 10
Möjligt skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol Underlag för diagnostik med ADDIS 3
Möjligt skadligt bruk, missbruk eller beroende av narkotika Underlag för diagnostik med ADDIS 3
Narkotikaproblem, behov av att kartlägga användningen Bedöma narkotikaanvändningen med timeline follow-back (TLFB) 6
Narkotikaproblem, behov av problemkartläggning Bedöma narkotikaproblemen med DUDIT-E 3
Narkotikaproblem, behov av problemkartläggning Bedöma förändringsbenägenhet med MAPS 9
Narkotikaproblem, behov av problemkartläggning Bedöma psykosocialt hjälpbehov med ASI 1
Narkotikaproblem, behov av problemkartläggning Bedöma psykosocialt hjälpbehov med DOK 6
Opioidabstinens Buprenorfin 1
Opioidabstinens Klonidin 7
Opioidabstinens (heroinberoende) Metadon 2
Opioidberoende Läkemedelsassisterad behandling med metadon 2
Opioidberoende Läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin 4
Opioidberoende Naltrexon peroralt Icke-göra
Opioidberoende Övervakat heroinintag Icke-göra
Opioidberoende Läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin och naloxon 1
Opioidberoende Naltrexon i depåberedning 8
Opioidberoende (analgetika) Nedtrappning 3
Opioidberoende (analgetika) Läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin-naloxon 3
Opioidberoende (analgetika) Läkemedelsassisterad behandling med metadon 9
Opioidberoende (analgetika) Läkemedelsassisterad behandling med buprenorfin-naloxon 3
Opioidberoende med risk för överdos Naloxon och utbildningsinsats 1
Opioidberoende med samtidig adhd Metylfenidat 10
Opioidberoende med samtidig depression Antidepressiva läkemedel 10
Opioidmissbruk eller -beroende Kort intervention med motiverande samtal (MI) eller annan samtalsmetod 5
Opioidmissbruk eller -beroende Tolvstegsbehandling inom ramen för läkemedelsassisterad behandling 8
Opioidmissbruk eller -beroende Community reinforcement approach (CRA) inom ramen för läkemedelsassisterad behandling 4
Opioidmissbruk eller -beroende Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller återfallsprevention (ÅP) inom ramen för läkemedelsassisterad behandling 3
Opioidmissbruk eller -beroende Acceptance and commitment therapy (ACT) inom ramen för läkemedelsassisterad behandling 8
Opioidmissbruk eller -beroende Contingency management (CoM) inom ramen för läkemedelsassisterad behandling 5
Opioidmissbruk eller -beroende Psykodynamisk terapi (PDT) som inom ramen för läkemedelsassisterad behandling 5
Opioidmissbruk eller -beroende Akupunktur FoU
Svår alkoholabstinens (delirium tremens) Bensodiazepiner 1
Svår alkoholabstinens (delirium tremens) Klometiazol (Heminevrin) 1
Svår alkoholabstinens (delirium tremens) Neuroleptika Icke-göra

Sök och avgränsa

Kontakt

Stefan Brené
075-247 35 90