Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

 

Sök i riktlinjerna

Sök och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Ladda ner rapporten

Här finns rapporten, bilagor och en sammanfattning av de centrala rekommendationerna.

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med missbruks- och beroendefrågor i vården och omsorgen och rapporten vänder sig främst till dig som är beslutsfattare inom samma område.

Uppdaterade rekommendationer

Socialstyrelsen har 2019 genomfört översyn två av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om dels läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende och dels tillgängliggörande av naloxon och utbildningsinsats till personer med risk för överdos.

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Testa manual och webbstöd för att välja rätt insatser

Nu kan du testa en ny manual för vård och stöd vid missbruk och beroende. Manualen gör det lättare för dig som är chef eller implementeringsansvarig att införa rekommenderade insatser. Till manualen finns ett webbstöd som steg för steg hjälper dig att identifiera vilka av de över 150 insatserna som verksamheten har störst behov av. Du kan dessutom hjälpa oss att förbättra verktygen genom att besvara en kort enkät.

Anmäl ditt intresse via e-post

MET-manual

Den psykosociala behandlingsmetod som får högsta prioritering vid alkoholberoende är MET (motivational enhancement therapy). En manual för MET som vänder sig till personal som möter personer med alkoholmissbruk eller beroende finns tillgänglig på alkoholhjalpen.se.

MET-manualen på alkoholhjalpen.se