Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna, tar vi fram målnivåer och utvärderingar.

 • Nationella riktlinjer - Utvärdering 2018 – Vård och omsorg vid demenssjukdom

  Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.


  Under 2018 kommer Socialstyrelsen att påbörja arbetet med att ta fram målnivåer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
 • Kontakt

  Övergripande frågor om riktlinjerna
  Stefan Brené
  075-247 35 90

  Kunskapsunderlag
  Lena Jönsson
  075-247 32 53

  Indikatorer, målnivåer och utvärdering
  Vera Gustafsson
  075-247 43 20