Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Artros i knä

 • Tillstånd: Artros i knä
 • Åtgärd: Långvarig, regelbunden, handledd konditions- styrke- och funktionsträning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har måttlig effekt på smärta och funktion. Effekten är bättre än den som redovisas av andra åtgärder (se under rubriken ”Relaterat” till vänster) och bör därför användas i första hand vid artros i knä.

Hur allvarligt är tillståndet?

Vid artros finns en liten till stor risk för försämrad funktion och livskvalitet samt förtida död. Risken för förtida död ökar, särskilt i hjärt- och kärlsjukdom, vid ökande nedsättning av gångförmågan.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid artros i knä har långvarig, regelbunden, handledd konditions- styrke- och funktionsträning måttlig effekt på smärta och funktion jämfört med annan intervention eller ingen behandling (hög evidensstyrka).

Artros är ett symtomgivande stadium av långsamt fortskridande ledförändringar med broskförlust och nybildning av ben vid ledkanterna. Smärta och nedsatt funktion är vanligt, men sambandet mellan grad av ledförändringar och symtom är svagt. Behandlingen inriktas på att lindra smärtan och förbättra funktionen.

Litteratursökningen identifierade en systematisk översikt i vilken effekten av regelbunden fysisk träning på smärta och funktion har utvärderats. I översikten har 32 randomiserade, kontrollerade, studier inkluderats. Totalt ingår 3719 patienter [1].

Resultatet av metaanalysen visar effekt av olika typer av regelbunden, handledd, landbaserad fysisk träning på smärta och funktion. En subgruppsanalys där samtliga studier delats in i två grupper utifrån antal handledda träningstillfällen, mer än eller mindre 12 gånger, redovisade att gruppen som tränat 12 gånger eller mer fick en fördubbling av effekten på smärta och funktion jämfört med gruppen som tränat mindre än 12 gånger. Standardized mean difference (SMD) för smärta var 0,46 respektive 0,28 och för funktion 0,45 respektive 0,23. Effekten bedöms som måttlig men är högre än den effekt som brukar redovisas för läkemedelsbehandling.

Andra subgruppsanalyser visade att styrketräning av hela nedre extremiteten är mer effektivt, SMD 0,53 för smärta och 0,58 för funktion, jämfört med styrketräning av enbart quadriceps, SMD 0,29 för smärta och 0,24 för funktion, aerob gångträning, SMD 0,48 för smärta och 0,35 för funktion, och andra typer av träning, SMD 0,32 för smärta och 0,22 för funktion.

Individualiserad träning visade sig vara mer effektivt, SMD 0,55 för smärta och 0,52 för funktion, än gruppträning, SMD 0,37 för smärta och 0,35 för funktion, och hemträning, SMD 0,28 för smärta och 0,28 för funktion. Effekten av träningen mättes direkt efter avslutad intervention, oftast efter 8 till 12 veckor, men kvarstod efter 6 till 24 månader.

Hälsoekonomisk bedömning

Träningsprogram riktade till personer med artros i knä är förknippade med positiva hälsoeffekter och måttliga kostnader. Det tycks vara så att ju mer intensivt träningsprogrammet är, desto bättre är kostnadseffektiviteten.

Referenser

 1. Fransen, M, McConnell, S. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (4):CD004376.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)