Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Dessa nationella riktlinjer innehåller rekommendationer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Rekommendationerna gäller alla åldersgrupper inom diagnostik och utredning, läkemedelsrelaterad behandling, omvårdnad och rehabilitering samt symtombedömning och uppföljning. De vänder sig till beslutsfattare och profession.

Sök i riktlinjerna

Sök och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Ladda ner rapporten

Här finns rapporten, bilagor och en sammanfattning av de centrala rekommendationerna.

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med vård vid astma och KOL och rapporten vänder sig främst till dig som är beslutsfattare inom samma område.

Översyn 2017

Socialstyrelsen har 2017 genomfört en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL. Syftet är att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Översynen har lett till ett fåtal uppdaterade rekommendationer om läkemedelsbehandling respektive träning vid KOL. I samband med översynen har även några förtydliganden av tillstånd och åtgärder gjorts.

Stöd vid införandet av riktlinjerna

Filmen och presentationen om riktlinjerna vård vid astma och KOL tar bland annat upp de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Ladda gärna ner och sprid materialet i din organisation, till exempel i föreläsningar eller på webbplatser och intranät.

Speltid: cirka fem minuter.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

 • Målnivåer – Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

  Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

 • Utvärdering 2018 – Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

  Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

   

  Under 2018 kommer Socialstyrelsen att genomföra en utvärdering av vården vid astma och KOL. Utgångspunkten för utvärderingen är de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL som publicerades 2015. Även andra aspekter av vården vid astma respektive KOL kommer att belysas.

 • Kontakt

  Övergripande frågor om riktlinjerna
  Elisabeth Eidem
  075-247 41 21

  Kunskapsunderlag
  Gabriella Beckvid Henriksson
  075-247 45 89

  Indikatorer, målnivåer och utvärdering
  Christina Broman
  075-247 40 60

  Nyhetsbrev

  Prenumerera på Socialstyrelsens nyhetsbrev

  Mer hos oss

  Andra nationella riktlinjer

  Podd

  På djupet – en podd från Socialstyrelsen – Lyssna på avsnitt 64 om astma och KOL.