Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Nationella minoriteter

Tillhör du någon av Sveriges nationella minoriteter? Här hittar du information om vilka rättigheter du har.

För närvarande pågår nyöversättningar av våra texter om nationella minoriteters rättigheter utifrån ändringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Tills dessa är klara finner ni den senast uppdaterade informationen i texterna på svenska.

Det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet eller inte – det handlar om vilken grupp du identifierar dig med och känner samhörighet med. Bakgrunden är lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som kom 2010 och som har stärkts genom nya bestämmelser från den 1 januari 2019. Vilka grupper som skulle erkännas som nationella minoriteter beslutades av riksdagen. Det skedde i samband med att Sverige 1999 anslöt sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.