Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

ANDTS – riskbruk, missbruk och beroende

Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar inom missbruks- och beroendevården. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet.

Socialstyrelsens arbete på området drivs av att alla som behöver missbruks- och beroendevård ska få god vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. ANDTS innebär frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. På dessa sidor finns

  • kunskap, vägledning och stöd i hur vården bör och kan utformas för att personer med missbruk och beroende ska få god vård
  • information om vad som gäller och hur verksamheter ska arbeta
  • uppföljningar, statistik och analyser av den nationella utvecklingen.