Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Statistik och utvärdering av missbruks- och beroendeområdet

Vi vill bidra till en mer jämlik vård och omsorg för personer med missbruk och beroende och tar därför fram statistik och jämförelser samt analyser inom området. Resultaten kan du använda för planering, verksamhetsutveckling samt egna jämförelser.

Socialstyrelsen tar fram statistik, öppna jämförelser och följer upp samt utvärderar olika delar inom missbruks- och beroendeområdet.

Statistik för planering, utvärdering och forskning

Varje år publicerar vi statistik om vuxna personer med missbruks- och beroende. Statistiken kan delas upp på riks-, läns- och kommunnivå.

Statistiken kan användas vid planering och utvärdering av verksamheter inom missbruks- och beroendeområdet.

Forskare har också möjlighet att beställa uppgifter från det register som statistiken bygger på.

Jämför och utveckla med öppna jämförelser

Öppna jämförelser kan användas för att analysera, följa och utveckla verk-samheter på lokal och regional nivå. Jämförelserna är indikatorsbaserade och bygger på bästa tillgängliga kunskap. De är ett underlag till kunskapsutveckling för att främja en jämlik vård och omsorg med god kvalitet. Målet är att de ska leda till verksamhetsförbättringar som kommer brukaren till gagn, det vill säga rätt insats till den enskilde utifrån personens behov.