Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Regelverk inom missbruks- och beroendeområdet

Denna sida vänder sig i första hand till dig som arbetar inom missbruks- och beroendevården och behöver veta vad som gäller. Regelverken ska bland annat stärka den enskildes ställning inom missbruks- och beroendevården.

Missbruks- och beroendevården regleras av bestämmelser i flera olika lagar. Till exempel hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Lagarna finns på Riksdagens webbplats.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Vissa av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd berör missbruks- och beroendevården. Exempel på sådana är: