Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Missbruk under graviditeten

Kombinationen graviditet och missbruk innebär allvarliga risker. En mängd alkohol som är ofarlig för någon som inte är gravid, kan för den som är gravid innebära ett riskbruk eller missbruk. För narkotika gäller alltid nolltolerans.

Missbruk under graviditeten kan ge skador på fostret, det är därför viktigt att rehabilitera den blivande mamman. Läkemedelsbehandling kan vara nödvändigt, med nackdelen att det kan ge skador på fostret. Situationen är svår och ställer stora krav på vårdgivarna. 

Tidig upptäckt kan vara avgörande. Socialtjänstens arbete inriktar sig på tidig upptäckt och förmedlar kontakt mellan MVC och kvinnan på ett tidigt stadium.  

Omfattning

Det är oroande att alkoholkonsumtionen ökat bland kvinnor i åldern 26–36 år, eftersom det är i den åldern de flesta kvinnor blir gravida och får barn. Konsumtionsökningen i gruppen har dock varit mindre än i andra åldrar. Både innehav och bruk av narkotika är kriminaliserat, vilket gör det svårt att få information om dem som missbrukar.

Normalt ofarlig alkoholkonsumtion kan vara farlig vid graviditet

Alkoholkonsumtion som för icke gravida kan bedömas som ofarlig kan i förhållande till risken för fostret bedömas som farlig för en gravid kvinna och betraktas som risk- eller missbruk. Eftersom det ännu inte är klarlagt hur fosterhjärnan påverkas av alkohol är de svenska rekommendationerna att ingen alkohol bör intas under graviditeten. Även internationellt hävdas på många håll att graviditeten bör vara alkoholfri.

Viktigt att rehabilitera mot bruk av narkotika tidigt

Narkotikamissbruk innebär alltid en stor belastning för fostret. Bruket av narkotika är kriminaliserat och därför gäller en generell nolltolerans. Det är viktigt att rehabilitera en missbrukande blivande mor. Under rehabiliteringen måste stor uppmärksamhet ägnas frågan om riskerna för fostret, även effekten av läkemedel måste räknas in.

Skador på foster och barn på grund av missbruk

Skador kan visa sig långt senare än under själva förlossningen, men barn kan också ha likartade skador som inte beror på moderns alkoholkonsumtion. Svårigheten att ställa diagnosen alkoholskada på ett barn eller ett foster gör det svårt att få uppgifter om såväl antal skador vid ett viss tillfälle och antal nya fall under en viss period.