Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Kunskapsstöd och utbildningsmaterial inom missbruks- och beroendeområdet

Här samlar vi stöd och verktyg för dig som arbetar inom missbruksområdet.

Personal som arbetar med att vårda personer med missbruk och beroende behöver rätt stöd och verktyg. Stöden ska bidra till att vården blir jämlik, tillgänglig, individuellt anpassad, samordnad och kunskapsbaserad.

Testa manual och webbstöd för att välja rätt insatser
Nu kan du testa en ny manual för vård och stöd vid missbruk och beroende. Manualen gör det lättare för dig som är chef eller implementeringsansvarig att införa rekommenderade insatser. Till manualen finns ett webbstöd som steg för steg hjälper dig att identifiera vilka av de över 150 insatserna som verksamheten har störst behov av. Du kan dessutom hjälpa oss att förbättra verktygen genom att besvara en kort enkät.

Anmäl ditt intresse via e-post

Vägledning och kunskapsstöd inom kompetensområdet

Att ha rätt kompetens är avgörande för att kunna ge personer med missbruk och beroende vård av god kvalitet.

Metoder

Vi rekommenderar att vården använder sig av evidensbaserade och granskade metoder.

Handböcker och stödmaterial

Kunskapsöversikter

Den som behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Målet är att de metoder som vården använder ska vara till nytta och aldrig till skada för brukaren.